-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا آية تطهير (آيه 33 احزاب) دربارة زنان پيغمبر(ص) نيست، در حالي كه اهل سنت بر آن معتقدند؟

آية شريفة إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهّركم تطهيراً گرچه در بين آيات مربوط به زنان پيامبر(ص) قرار گرفته ولي به قرينة روايات فراوان [بيش از 70 مورد كه از طريق اهل سنّت (40مورد) و شيعه (متجاوز از 30 مورد وارد شده است) اختصاص به پيامبر (ص) و علي و فاطمه و حسن و حسين(ع) دارد و مراد از اهل البيت، اينان هستند، حتي وقتي كه ام سلمه خواست با آنان باشد پيامبر او را منع كرد و فرمود: تو از اهل بيت نيستي، ليكن برخير و خوبي هستي.

چرا اين جمله در بين آيات مربوط به زنان پيامبر آمده است؟

بنا به مصلحتي اين جمله در بين آيات مربوط به زنان پيامبر گنجانده شده است و اين كار به دستور پيامبر بوده يا بعد از پيامبر وقتي كه يم خواستند آيات را جمع آوري كنند، در آن جا گنجانده شده، چون در جمله هاي قبل و بعد ضمير كنّ كه مربوط به زنان پيامبر است آمده، ولي در اين جمله كلمة عنكم آمده است.

بنابراين سياق اين جملة معترضه با جملات قبلي و بعد فرق دارد. البته قرائن ديگر از قبيل كلمة يريد كه دال بر ارادة تكويني و تشريعي است و كلمة ليذهب عنكم الرجس كه دلالت بر عصمت دارد دلالت دارد بر اين كه اين جمله مربوط به زنان پيامبر نيست.

علّت اين كه اين جمله در بين آيات مربوط به زنان پيامبر آمده همانند آية اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً است كه در بين آيات حرمت ميته و گوشت خوك و ... قرار داده شده است، در حالي كه به قرائن فراوان اين آيه مربوط به نصبت والي و و حاكم بعد از رسول خدا(ص) در غدير خم است.

علامة طباطبايي در تفسير الميزان فرموده: در اين دو مورد بنا به مصلحتي اين دو آيه به عنوان جملة معترضه بين آياتي كه هيچ ربطي به آن ها ندارد، واقع شده است.[1]

مرحوم طبرسي در مجمع البيان مي گويد: اين اولين بار نيست كه در آيات قرآن به آياتي برخورد مي كنيم كه كنار هم قرار دارند ولي از موضوعات مختلفي سخن مي گويند. قرآن پر است از اين گونه بحث ها ، همچنين در كلام فصحاي عرب و شعرا نيز نمونه هاي فراواني براي اين موضوع موجود است.[2]

مفسران اهل سنّت از اين آيه به سادگي گذشته اند و به همين كه اين آيه در ضمن آيات مربوط به زنان پيامبر(ص) ذكر شده است، آن را مربوط به زنان پيامبر دانسته اند. البته علي و فاطمه و حسن و حسين را نيز داخل اهل بيت دانسته اند.[3]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.