-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38216 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ما در شهر تايباد مجالس عزاداري و يا مداحي مانند تهران و مشهد نداريم. مجالس سينه زني با حال و شور و يا مجالس جشن براي ائمه كه در آن دست زدن باشد، نداريم. مجالس عزاداري در اين جا خيلي مختصر است و از طرفي اهل سنّت به سينه زدن اعتراض مي كنند. اصولاً در اسلام سينه زدن و عزاداري يا دست زدن چگونه بايد باشد؟

عالمان و فقيهان اسلامي دربارة عزاداري و نحوة آن مطالبي فرموده اند و تمامي آنان اعمل از سنّي و شيعه در گريه كردن و عزاداري كه مشتمل بر كذب و دروغ و باطل نباشد اشكال نمي كنند.

امّا خدشه وارد كردن بر صورت يا سر يا سينه زدن يا پريشان كردن مو يا ريختن خاك بر سر و روشن كردن آتش بر سر قبرها مورد اختلاف بين شيعيان و سنّيان است. فقهاي اهل سنّت گرية بدون فرياد زدن را مباح دانسته اند و در گرية با صدا اختلاف نظر دارند.

از ديدگاه فقيهان شيعه جزع و نوحه سرايي به باطل و دروغ حرام است و پاره كردن گريبان و برخي اعمال ديگر مكروه است. گرية پيامبر بر حمزة سيد الشهدا و بر فرزندش ابراهيم، گرية فاطمة زهرا(ع) بر پدر و خواهرش، گرية امام سجاد در شهادت شهيدان كربلا و نوحه كردن حضرت زهرا(س) بر پيامبر همة اين موارد گوياي اين واقعيت است كه ندبه و نوحه سرايي براي كساني كه داراي ويژگي هايي هستند مانعي ندارد، بلكه مستحب است.امام خميني(ره) مي نويسد: گريه كردن بر اموات نه تنها روا است بلكه در هنگام شدّت حزن و اندوه مستحب مي باشد ولي سخني كه باعث غضب پروردگار شود نگويد، و نوحه سرايي خواه با شعر يا با نثر جائز است با اين شرط كه همراه با دروغ و محرّمات ديگر نباشد. بنابر احتياط واجب جائز نيست سيلي زدن به صورت، زخمي كردن، بريدن و كندن موي و فريادي كه بيرون از حد اعتدال باشد، همچنين پاره كردن لباس روا نيست جز براي پدر و برادر.[18]

حضرت امام(ره) در مورد عزاداري براي ائمه مخصوصاً سالار شهيدان فرموده است: ما بايد حافظ اين سنت هاي اسلامي، حافظ اين دسته جات مبارك اسلامي كه در عاشورا و صفر در مواقع مقتضي به راه مي افتند [باشيم]. تأكيد كنيم كه بيشتر دنبالش باشند. محرم و صفر است كه اسلام را نگه داشته است. فداكاري سيد الشهداء(ع) است كه اسلام را براي ما زنده نگه داشته است.[19]

بنابراين چون در عزاداري بر حضرت سيد الشهدا شعائر اسلامي برپا مي شود و در ساية عزاداري، اهداف عالية اسلام و اهداف امام حسين از قيام در برابر ظالم بيان مي شود و باعت تقويت روحية ظلم ستيزي مي شود، به فتواي مراجع عظام شيعه سينه زدن وعزاداري براي شهداي كربلا و ائمة اطهار جائز بلكه مستحب است.

البته در عزاداري از اعماليكه عنوان حرامي بر آن منطبق مي شود بايد پرهيز كرد و از اموري كه موجب سوء استفادة دشمنان اسلام و اهل بيت(ع) است بايد اجتناب نمود ولي ذكر فضائل اهل بيت و عزاداري به صورت دسته هاي سينه زني كه موجب زنده شدن خاطرة مظلوميّت امامان باشد مستحب است.[20]

سينه زدن و عزاداري نبايد موجب ضرر و زيان جسمي شديد شود بلكه به همان مقدار كه شعاير اسلامي حفظ شود و روحية حسيني بودن در مردم حفظ شود كافي است. دست زدن در جشن هاي اسلامي اشكالي ندارد ولي از كف زدن در مساجد و حسينه ها خودداري شود.

[18] تحريرالوسيله، ج 1، كتاب الجنائز.

[19] صحيفة نور، ج 9 ص 116.

[20] آيت الله تبريزي، استفتائات جديد، ص 455.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.