-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38254 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دانشمندان علت زلزله را عوامل دروني زمين نظير حرارت مي دانند، حال آن كه در روايتي از امام صادق(ع) نقل شد كه: افزايش گناه نظير زنا باعث بروز زلزله مي شود،كدام را بايد پذيرفت؟ آيا در زلزله ها تحقيق شده كه افراد آسيب ديده از نظر ايمان چگونه بوده اند؟

تمام حوادثي كه در جهان رخ مي دهد،از علت هايي ناشي مي شود كه گاه از ديد و نظر ما مخفي است. چونحوادت عالَم به ظاهر منشأ مادي دارند، جاي سؤال است كه چه عواملي موجب مي شود عالَم متغير شده و گاهي فعل و انفعالي شود كه به نفع يا ضرر بيشتر تمام شود؟

زلزله آزاد شدن انرژي هاي داخل زمين است، اما چگونه انرژي تشكيل مي شود و ذرات پراكنده اي كه به ظاهر سرد و خاموشند، فعّال شده و داراي قدرت تخريبي فراوان مي شوند؟ اسباب و علل قدرتمند و نامريي وجود دارد كه آن را نمي فهميم. بنا به تأييد روايات، گناه عامل خشك سالي، زلزله، سيل و ديگر حوادث طبيعي است، كه با علل طبيعي منافاتي ندارد، زيرا تمامي تحوّلات عالَم با اذن و اجازة خدا محقق مي شود.

اگر تمام تغيير تحولات نظام هستي را در دست خدا بدانيم او است كه تصميم مي گيرد در زماني كه بنده اش دچار گناه شد، او را به بلايي طبيعي گرفتار كند، تا هوشيار و بيدار شود. البته وقتي به امر خدا بلايي آسماني با زميني نازل شد، به حكم قهري طبيعت، تر و خشك آسيب مي بينند و نمي توان دراين بين براي نجات خوبان به انتظار معجزه و امري خارج از عادت طبيعت بود.

مرگ براي خوبان رسيدن به سعادت هاي ابدي است و كسي قرار نيست بماند تا رفتنش موجب تأسف شود.

اگر در جايي زلزله آمد، دليل بر آن نيست كه حتماً در همان نقطه گناهي روي داده، بلكه عوامل طبيعي ايجاد مي شوند و مكاني كه بيشتر آمادگي براي حادثه دارد، آسيب مي بيند. در عين حال عوامل غير از گناه مستقيم وجود دارد كه به ايجاد حادث كمك مي كند، مثلاً تخريب طبيعت، از بين بردن جنگل ها، ضعف پوشش گياهي كه عامل بروز سيل است كه در اصل ريشه در جهل و گناه انسان هاي متجاوز دارد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.