-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38257 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت زهرا(س) مادر تمام امامان ما است. پس سيد بودن از يك زن شروع شد. پس چطور مي شود كه زن نمي تواند در صورت سيد بودن اين امر را به فرزندان خود انتقال دهد؟

در اين سؤال دو نكته را بايد اصلاح كرد: يكي اين كه حضرت زهرا(س) مادر يازده امام و همسر امام علي(ع) است. نكتة دوم اين كه سيدي از حضرت زهرا(س) نيست، بلكه از هاشم، جد دومّ پيامبر(ص) است.

در توضيح اين سخن و پاسخ به سؤال مذكور لازم است در دو فراز مطالبي بيان گردد:

1- ريشة سيادت: ريشة سيادت نه اين كه از حضرت زهرا(س) است، بلكه به جهت عظمت پيامبر اسلام(ص) خداوند سيادت و سروري را به هاشم، جد دوم پيامبر و سپس به فرزندانش و ذريه اش كه از طريق پدري به هاشم منتسب مي شوند، عنايت نموده است.[1]

پس هر كه از طريق پدري به هاشم منتسب باشد، او سيد است. امام علي(ع) چون فرزند ابوطالب است، و او فرزند عبدالمطلب، و او فرزند هاشم، سيد است و فرزندان او نيز سيدند. خواه مادرشان حضرت زهرا(س) باشد، مانند حسن و حسين، و خواه نباشد، مانند عباس و محمد حنفيه. به خود اين عنوان سيادت يك سري احكام فقهي بار مي شود و فقيهان در مباحث فقهي از آن ياد كرده اند. احكام سيادت به كسي بار مي شود كه از طريق پدري منتسب به هاشم باشد. از اين كه شوهر حضرت زهرا(س) علي(ع) كه از بني هاشم و سيد است، فرزندانش نيز سيدند.

امّا عنوان فرزند پيامبر بودن، چنين نيست كه هر كه سيد باشد اولاد پيامبر است، بلكه برخي از سيدها اولاد پيامبرند مانند فرزندان حضرت زهرا و برخي نيستمد مانند فرزندان عباس و محمد حنفيه.

امام حسن و امام حسين(ع) از طريق مادري فرزند پيامبرند. حال اگر كسي مادرش سيد فاطمي باشد او نيز در زمرة اولاد پيامبر(س) قرار مي گيرد، ليكن به فتواي اكثر فقيهان احكام ويژة سيادت و يا برخي از آن، به او بار نمي شود.[2][1] عروه الوثقي، كتاب خمس، اصناف مستحقين.

[2] آيت الله مكارم شيرازي، استفتائات جديد، ج 1، ص 102؛ آيت الله تبريزي، استفتائات جديد، ص 178 و امام خميني، تحرير الوسيله، ج 1، ص 365.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.