-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38258 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه شركت در مجالس روشه و ذكر مصيبت اهل بيت(ع) بسيار مطلوب است، مشاهده ميشود بعضي مداحان و روضه خوانان مطالبي را كه شايد سند قوي و صحيحي نداشته باشد، مطرح ميكنند. جواز برخورد با آنها و راه برچيده شدن خرافات را بيان كنيد؟

خواهر گرامي بر پايي مجالس روضه و ذكر مصيبت و شركت در آن مورد تأكيد قرار گرفته و امري شايسته و مطلوب است، زيرا در اين گونه مجالس علوم و احكام اسلامي و اهداف وسيرة اهل بيت (ع) بيان ميشود. مردم با شركت در آن مجالس، با فضائل و مناقب اهل بيت آشنا ميشوند و قوائد ديگري از قبيل ايجاد ارتباط با يكديگر و رسيدگي به فقرا و بيچارگان دارد. بنابراين لزوم چنين مجالس، شك و ترديد ندارد، ولي بايد در اين مجالس از مداحان و سخنراناني استفاده شود كه مطالب مستند و قابل قبول ارائه دهند. نبايد افرادي را كه مطالب غير صحيح و غير منطقي بيان ميكنند، دعوت كرد، چرا كه بيان آن مطالب نه تنها ثوابي ندارد بلكه دروغ و افترا و حرام است و احياناً باعث وهن اهل بيت ميشود و افرادي از تحصيل كردهها با شنيدن مطالب غير منطقي از اين مجالس كناره ميگيرند.

شهيد مطهري دربارة تحريفات در عزاداريها گفته است: آنقدر زياد است كه اگر بخواهيم روضههاي دروغي را كه ميخوانند جمع آوري كنيم، شايد چند جلد كتاب پانصد صفحهاي شود.[1]سپس نمونههايي از تحريفات را از مرحوم حاج ميرزا حسين نوري (ره) نقل ميكند.

اما نقل برخي مطالب موهن و انحرافي در مجالس روضه خواني دليل نميشود كه در آن مجالس شركت نكنيم. حضور در مجالس روضة ابا عبدالله (ع) فوائد بسياري دارد و در روايات بر آن تأكيد كرده است. اگر از مداحان يا روضه خوانان مطالب خرافي نقل شد، بايد با آنان صحبت كرد و دليل و مدرك آن را جويا شد و به آنان سفارش كرد كه مطالب صحيح و مستند را نقل كنند.[1] حماسة حسيني، ج 1، ص 19.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.