-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38290 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا شيعيان در هنگام نماز, دستان خود را بازمي دارند؟

محمد جواد مغنيه در كتاب الفقه علي المذاهب الخمسة در اين باره نوشته است : اكثر علماي اماميه معتقدند كه نمازگزار اگر دست بسته نماز بخواند, بدعت محسوب مي شود و نمازش باطل است . دليلش اين است كه پيامبر اين گونه نماز نمي خواند.(1)

امام باقر فرمود:

مخصوص مجوسان است >.

در گذشته مجوسي ها در برابر قدرتمندانِ سياسي و روحاني , دست بسته مي ايستادند و احترام مي كردند. عمراين كار را پسنديد و اين بدعت را ايجاد كرد.

امام علي فرمود:

به هنگام نماز دست بسته نمي باشد, چون اين كار تشبيه به كافران است >.

افزون بر اين دو روايت , روايات ديگري از اهل بيت به ما رسيده است كه ما را از اين كار باز داشته اند. بنابراين اگر شيعيان دست بسته نماز نمي خوانند, دليلش اين است كه اوّلاً بدعت است و ديگر اين كه پيشوايان اسلام و امامان اهل البيت , مسلمانان را از اني كار باز داشته اند. اگر برخي از اهل سنت دست بسته نماز مي خوانند, به آنان اشكال وارد است , چون پيامبر اين گونه نماز نمي خواند.(2) علمايِ اهل سنت مي دانند كه اين امر از بدعت هاي خليفهء دوم است , منتها اين گونه بدعت را حرام نمي دانند. البته بعضي از گروه هاي اهل سنت دست بسته نماز نمي خوانند, مانندمالكي , مالك مي گويد: .(3) هيچ يك از مذاهب چهارگانهء اهل سنّت دست بسته نماز

خواندن را واجب نمي دانند.(4)

به همين دليل نماز با تكتّف , نه جزء تقيه مداراتي است و نه از نوع تقيه غير مداراتي و مانند سجده بر زمين نيست كه جايز باشد و باعث بطلان نگردد.

بعد از سورهء حمد نيز بر اين منوال است .

(پـاورقي 1.الفقه علي المذاهب الخمسة, محمد جواد مغنيه , ص 111

(پـاورقي 2.الاستغاثه كوفي , ج 1 ص 28

(پـاورقي 3.مغني ابن قدامه , ج 1 ص 549

(پـاورقي 4.الفقه علي المذاهب الخمسة, ص 111مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.