-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38347 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره حضرت امير مؤمنان 7يك جا مي خوانيم كه در حال نماز تير از پاي مبارك در آوردنداصلاً متوحه نشدند و در جاي ديگر مي خوانيم كه در حال نماز صداي مسائل راشنيد و انگشتر خود را به اودادند, جمع بين اين دو حادثه چگونه ممكن است ؟

خواهر زهرا انجيمي , درود بر شما از اين كه با ما مكاتبه كرده و شبهات خود را در ميان گذاشتيد,سپاس گزاريم . بين بين حادثه فوق هيچ گونه تنافي و تضادي وجود ندارد, زيرا حضرت اميرالمومنين و سايرائمه در اثر معرفيتي كه به خدا داشتند, وقتي در محضر خاص خدا قرار مي گرفتند اصلاً به خود وامور مربوط به خويش توجه نداشتند, بلكه با تمام وجود متوجه خدا بودند و جز او به چيزي نمي انديشيدند.آن جايي كه تير از پاي مبارك او در مي آوردند چون يك طرف خدا و طرف ديگر خودش بوده از اين رو محوجمال حق بوده و اصلاً احساس نكردند كه تير از پاي مباركش در آوردند, ولي آن جايي كه صداي فقير و نيارمندرا مي شنوند و در حال نماز انگشتري را به او مي دهند, براي اين بوده كه غير خدايي در كار نبوده است , زيرادستگيري و كمك كردن به فقرا در واقع فرض دادن به خود خداوند متعال است . اين است كه قرآن در آيات وسوره هاي متعدد مي فرمايند: اگر كسي به خدا قرض بدهد (كمك به نيازمندان در راه خدا) خداوند چند برابر آن عوض مي دهد, گناهانش را مي بخشد و سيأات او را به حسنات تبديل مي كنند.

لطفاً به آيات : 245از سوره بقره , 12از سوره مائده , 11و 18از سوره حديد, 17از سوره تغابن و 20ازالمزمل مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.