-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38349 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معصوم(ع) ميفرمايند: نشايد و نبايد كه مردي دست مرد ديگر را ببوسد، چون اين عمل به معناي تعظيم و سجده در برابر او است. آيا بوسيدن دست استاد يا پدر و مادر هم شامل اين حديث ميشود؟

رواياتي كه از معصوم(ع) نقل ميشود، بعضاً با يكديگر متفاوت هستند و متعارض به نظر ميرسند.

امام صادق(ع) فرمود: به درستي كه يكي از شماهنگامي كه برادر (ديني) خود را ملاقات كرد، موضع سجده را كه محلّ نور است ببوسد.(1)

نيز حضرت فرمود: سر و دست كسي بوسيده نشود مگر (دست و سر) رسول خدا(ص) يا كسي به عنوان رسول خدا.(2)

مرحوم مجلسي در توضيح قسمت پاياني حديث (يا كسي كه اراده پيامبر از او باشد) ميفرمايند: آنها اجماعاً ائمه اطهار هستند و غير ائمه از سادات و علما بنابر اختلاف در نظر.

علامه مجلسي در ادامه ميفرمايند: اگر چه من در كلام اصحاب و حديث و فتاواي علما كسي را نديدم كه به حرمت تصريح كند (يعني بوسيدن دست و سر غير پيامبر و امام معصوم حرام باشد) پس شايد مراد از كسي كه اراده رسول خدا از او ميشود، ائمّه اطهار باشند. آن چنان كه از حديث بعدي استفاده ميشود و نيز احتمال دارد كه اين حكم شامل علما نيز بشود؛ علمايي كه عامل به علم و هادي مردم هستند كه فعل و قولشان يكي است، چون علماي راستين وارث پيامبران هستند. پس بعيد نيست افرادي كه به عنوان پيامبر مورد احترام و دست بوسي قرار ميگيرند، مشمول روايت باشند.(3) البته عرف مردم نيز علما و بزرگان دين را به عنوان نايبان و قائم مقامهاي پيامبر و معصومان(ع) ميدانند. اما در مورد استاد درس و يا پدر و مادر كه آيا بوسيدن دست ايشان صحيح است، به روايت و يا حديث خاصي در اين مورد بر نخورديم، جز آن كه آيت اللَّه مكارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال كه: آيا بوسيدن دست استاد فقه جايز است؟ اصولاً روايات مربوط به موارد جواز بوسيدن دست و صورت را بيان فرماييد؟

مرقوم داشتند: بوسيدن دست استاد فقه جايز، بلكه مستحب است و در مورد روايتهاي مربوط به بوسيدن دست و صورت به بحارالانوار، ج 73، چاپ بيروت، صفحه 37 و... مراجعه كنيد.(4)

پي نوشتها:

1. بحارالانوار، ج 73، ص 37، حديث 34.

2. همان، حديث 35.

3. همان، ص 38.

4. استفتائات جديد، ص 494، سؤال 1605.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.