-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اين كه امام مجتبي 7در خوردن سم مجبور نبودند, چرا سم خوردند؟ آيا اين كار نوعي

خودكشي نيست ؟

در پاسخ بايد گفت : اولا: معلوم ويقين نيست كه امام مجتبي 7مي دانست آب مسموم است يانه ; زيرا علم به غيب پيامبران و ائمه اطهار7ذاتي و مطلق نيست ,بلكه عرضي و مفيد است , يعني هر گاه اراده كنند كه بدانند و خداوند متعال هم اجازه بدهد قادرند بدانند. شايد هنگام خوردن آب كوزه امام مجتبي 7خواسته بداند كه آب مسموم است يانه ؟ ثانياً: پيامبران و ائمه 7مأمورند مانند مردم عادي و معمولي زندگي كنند, يعني در صورت مريضي همان طوري ساير مردم دكتر مي روند و با استعمال دارو خود را درمان مي كنندآن ها هم بايد باين گونه عمل كنند. يا همان گونه مردم در جنگ پيروز, شكست , شهيد و يا مجروح مي شوندآن ها هم چنين هستند. بنابراين , گر چه حضرت مجتبي 7مي داند آب كوزه مسموم است اما بايد مثل كسي عمل كند كه انگار چيزي را نمي داند اين كه فرمودند: آيا اين عمل نوعي خودكشي نيست ؟ خير اصلاً خودكشي نيست زيرا علم و واقع و اسرار پشت پرده تكيلف آور نيست تا عمل به خلاف آن حرام باشد. بع تعبير ديگر امام موظف نيست طبق علم به اسرار پشت پرده عمل كند تادر صورت تخلف كارش نوعي خودكشي باشد. نتيجه اين كه علم غيب , علم به انجام بده و انجام نده نيست بلكه علم به تحقق و وقوع حادثه است گفتني است كه : درمواردي مي توانند از علم باطني خود استفاده كننداز جمله : 1 اگر كار حرام و زشتي پيش مي آمد كه ارتكاب آن و او از روي جهل و ندانستن در نظر مردم قبيح بوده و به مقام شامخ پيامبري يا امامت لطمه وارد مي كرد. 2 اگردانستن يك امر عادي براي اثبات پيامبري يا امامت لازم بود مي توانستند از علم باطني خود استفاده نمايند(1).

(پـاورقي 1 - ابراهيم اميني , بررسي مسائل كلي امامت , ص 319- 320(بااقتباس )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.