-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38367 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا مردم، مخترعان مانند اديسون و... را زيارت نميكنند؟

كسي مانع زيارت كردن مردم نيست. مردم ميتوانند قبر اديسون و ديگران را زيارت كنند. زيارتكردن به معناي ديدن و ديدار زنده يا مردهاي رفتن است. خوب است انسان براي پندگيري و عبرتآموزي به ديدار مردگان بشتابد و فكر كند آنان مانند ما روزي زنده بودهاند و حالا بدن آنها زير خاك آرميده و روح آنان در برزخ و با اعمال خود دست و پنجه نرم ميكنند. وقتي اميرالمؤمنين(ع) از جنگ صفين بر ميگشت، به قبرستاني در پشت شهر كوفه رسيد و رو به قبرها فرمود: يا اهل الديار الموحشه و المحال مقفرة و القبور المظلمه! يا اهل التربة و يا اهل الغربة يا اهل الوحدة! يا اهل الوحشة! انتم لنا فرط سابق و نحن لكم تبع لاحق. اما الدور فقد سكنت و اما الازواج فقد نكحت و اما الأموال فقد قسمت. هذا خبرما عندنا فما خبرما عندكم؟ ثم التفت الي أصحابه فقال: أما لو أذن لهم الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوي؛(1) فرمود: اي اهل خانههاي وحشت زا و محلههاي تنها و خالي و قبرهاي تاريك! اي اهل خاك و اي اهل غربت و اي اهل تنهايي و اهل وحشت! مانيز به دنبال شما خواهيم آمد. الان ديگران در خانه هايتان زندگي، و همسرانتان با ديگران ازدواج كردند و اموالتان را تقسيم كردند. اين خبري است كه ما به شما مردگان ميدهيم. شما چه خبر داريد؟ اگر آنان ميتوانستند جواب دهند، ميگفتند: اي اهل دنيا! بهترين توشه براي بعد از مرگ، تقوا است.

از طرفي به زيارت قبور مؤمنان ترغيب و تشويق شدهايم؛(2) حتي رفتن به قبرستان كفار براي پندگيري و عبرت آموزي اشكالي ندارد.

اين كه مشاهده ميكنيد بعضي از قبور، زيارتگاه شده، سر الهي براساس معتقدات مذهبي است، آنها كساني هستند كه قلب مردم را روشن و دين را تبيين نمودند. آنها امام معصوم هستند يا از اوصياي آنها محسوب ميشوند. زيارت آنها رنگ مذهبي دارد و مردم آنان را واسطه قرار ميدهند تا خداي متعال به يُمن آنان حوايج زايران را عطا فرمايد و به بركت آنها مريضها را شفا بدهد. گاهي از روح آن عزيزان استمداد ميكنند تا از خدا بخواهند مريضها شفا يابند و حوايج برآورده شود، چون آنها را مستجاب الدعوة ميدانند. به خاطر اين نيازها است كه مردم بيش از هر جا به آن جا ميروند.پينوشتها:

1 - محمد ري شهري، ميزان الحكمة، ج4، ص 312، منقول از بحار، 82، ص 180؛ نهج، ص 169.

2 - محمد ري شهري، ميزان الحكمة، ج4، ص 312، منقول از بحار، ج82، ص 180 ؛نهج، ص 312.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.