-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38368 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در بحث اراده و خواست خدا، آيا خدا خواسته است كه عدهاي مانند امام حسين(ع) خوب باشند و عدهاي مانند شمر بد و گمراه؟!

زشتي و زيبايي افراد، براساس قوانين ژنتيكي است، كه اگر در ازدواج مراعات بشود و از نظر تغذيه و شرايط ديگر، ميتوانند بچه زيبايي بياورند. خدا نگفته است كه آقاي الف با فلان خانم ازدواج كند تا بچه زشتي تحويل بدهد. ازدواج هايي كه ميخواهد صورت بگيرد، بايد براساس رعايت قواعد علمي ژنتيكي باشد، كه آثار بدي به بار نيآورد. عدم مراعات قوانين ربطي به خدا ندارد، مثلاً اگركشاورزي بذر اصلاح نشده در زمين نامناسب بكارد، مسلّماً نتيجه خوبي به دست نخواهد آورد. اين كشاورز در فصل برداشت حق ندارد به خدا اعتراض بكند كه چرا چنين شده است، زيرا نظم عادلانه اقتضا ميكند از بذر سالم، محصول عالي به وجود آيد. آن چه گفته شد، در زمان پيشرفت علم ژنتيك و رعايت قوانين و مقررات بهداشتي است.

حال اگرشخصي از نظر چهره زشت بود، زشتي چهره دليل نميشود كه تا آخر مجرد بماند. دنيا بر او تنگ و بسته نيست. و ميتواند به مناطقي برود كه زمينه ازدواج او فراهم شود، چون همه مناطق يكجور نيستند، گذشته از اينها انسان مسلمان در اوضاع سخت اگر رضايت الهي را كسب كند و راضي به رضاي الهي باشد و ناسپاسي نكند، أجر و پاداش صبر و استقامت خواهد داشت، كه عدالت الهي اقتضا دارد به نحوي آن را جبران كند. اتفاقاً بعضي از افراد زشت در دنيا به مزايايي رسيدهاند و جبران آن نقيصه شده است. اگر در دنيا جبران نشد، در آخرت پاداش بيشتري خواهند داشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.