-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38389 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بعد از گذشت 14سال از شهادت امام حسين 7هنوز عزاداري مي كنيم ؟

حادثهء عاشورا دو صفحه دارد: يك صفحهء سياه و تاريك , صفحهء ديگر روشن و نوراني . صفحهء سياه از آن نظر سياه است كه در آن كشتن بي گناه و جوان و شيرخوار, تاختن اسب بريدن بدن هاي بي سر, آب ندادن به انسان , شلاق زدن به زن ها و بچه ها. سوار كردن اسرا بر شتران بي جهاز و در يك كلام ظلم و جنايت مي بينيم .

در اين نگاه قهرمان پسر معاويه , پسر زياد, عمر سعد, شمر و... است و مظلوم و ستمديده : حسين 7و يارانش . بااين ديد بايد براي مظلوميّت و ستم هايي كه وارد شد, گريه كرد و محزون شد.

صفحهء نوراني از آن نظر نوراني است كه در آن حماسه , افتخار, تجلي انسانيت و حقيقت و حق پرستي مي بينيم .در اين ديد قهرمان , حسين 7است و يارانش , و بدبخت و مغلوب و شكست خورده يزيد است و پسر زياد و پسرسعد و...

از اين ديد حسين 7خودش تنها نبود كه يك روز او را كشتند و سر از بدنش جدا ساختند و تمام شد, بلكه حسين يك مكتب است . لذا بايد هميشه يادش را زنده نگه داشت تا مكتبش زنده بماند. بايد هميشه از مردم اشك گرفت و مرد را گرياند, همان طوري كه پيامبر اكرم 7و ائمه اطهار7فرمودند:

بايد براي امام اشك گرفت و اشك ريخت , امّا نه مثل اشك در مصيبت يك مظلوم و ستمديده , بلكه در مصيبت يك قهرمان بايد او را به ياد بيارويم و اشك بريزيم تا روح قهرمان در روح ما پيدا شود و احساسات قهرماني پيداكنيم تا به اندازه اي نسبت به حق و حقيقت غيرت پيدا كنيم و ما هم عدالت خواه شويم و با ظلم و ظالم نبرد كنيم وآزادي خواه شويم و عزّت نفس و شرف انسانيت پيدا كنيم . در يك كلام حسين 7مثل ما يك تن و يك شخص نبودكه روزي كشته شده است و ديگر لازم نباشد از او يادي كنيم , بلكه يك مكتب است كه بايد با ياد او مكتبش را زنده نگه داريم .(1)

(پـاورقي 1.مجموعه آثار, ج 17 ص 28..

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.