-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38408 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علل و اهداف قيام اباعبدالله 7چه بود؟

از اين كه با ما مكاتبه كرده و شبهات دانش آموزان عزيز آن شهر را با ما درميان گذاشتيد سپاس گزاريم . پيامبر گرامي اسلام 6رحلت كردند و جسد مباركش هنوز تغيير و تكفين و تدفين نشده بود كه گروهي ازدنياپرستان و مقام دوستان و عاشقان سنه چاك رياست و زعامت , در محلّي به نام سقيفهء بني ساعده جمع شدند وبرخلاف دستور قرآن و نص صريح رسول خدا6شخصي را به عنوان خليفهء مسلمانان برگزيدند. نتيجه اين شد كه اسلام عزيز از مسير اصلي خود منحرف شود و اين انحراف ادامه پيدا كرد, كه تا عصر زمام داري معاوية بن ابي سفيان به اوج رسيد.

در اين عصر از عدالت و انصاف و ارزش هاي اسلامي خبري نبود. دون صفتان و معاندان و مخالفان اسلام همه ءپست هاي كليدي را اشغال كردند. باوفاترين صحابهء رسول خدا6و ياران علي 7مورد ضرب و شتم و كتك قرار گرفتند.

در منابر و خطبه هاي نماز جمعه به دومين شخصيت عالم انساني , اميرمؤمنان 7سبّ و لعن مي نمودند.سنّت هاي رسول خدا6به دست فراموشي سپرده شده و يا عمداً آن را زير پا مي گذاشتند و...

بعد از مرگ معاويه پسرش يزيد به عنوان اميرمؤمنان و خليفةالمسلمين بر اريكهء خلافت تكيه زد; كسي كه پاي بند چيزي جز شهوات و تمايلات حيواني نيست و عيناً شراب مي خورد و با ميمون ها بازي مي كند و...

در چنين اوضاع و احوالي حضرت اباعبدالله 7قيام مي كند و اهدافي داشتند كه برخي عبارت بود از:

1ـ زنده كردن اسلام .

2ـ آگاه ساختن مسلمانان و افشاي ماهيت امويان .

3ـ احياي سنّت نبوي و سيرهء علوي .

4ـ اصلاح جامعه و بيدار كردن امت .

5ـ از بين بردن سلطهء استبدادي سلطهء بني اميه .

6ـ آزادسازي ارادهء ملّت از محكوميت سلطه و زور.

7ـ حاكم ساختن حق و نيروبخشيدن به حق پرستان .

8ـ تأمين قسط و عدل اجتماعي و اجراي قانون شرع .

9ـ از بين بردن بدعت ها و كج روي ها.

1ـ تأسيس يك مكتب عالي تربيتي و شخصيت بخشيدن به جامعه (1)

11ـ زنده كردن سنّت مهمّ فراموش شدهء امر به معروف و نهي از منكر.

از اين پاسخ , جواب سؤالات 24و 38و 41روشن شد.

(پـاورقي 1.جواد محدثي , فرهنگ عاشورا, ص 62ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.