-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38410 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا قبر حضرت فاطمه(س) مخفي ميباشد؟

بعد از ارتحال رسول خدا(ص) وضع سياسي، مسلمانان به گونهاي شد كه فاطمه زهرا(س) به هيچ وجي راضي نبود. او هم اندوه فوت پدر را داشت و هم اندوه انحراف مسيري كه پيامبر براي آينده مسلمانان ترسيم كرده بود. چرخ ولايت و امامت را از گردونه خود خارج كردند؛ فدك را كه حق مسلم او بود، به يغما بردند؛ او را كتك زدند و مجروح كردند. در هر صورت وقايع بعد از فوت پيامبر، فاطمه را زمين گير كرد. چهره او پر از غم و اندوه و گريه بود. و صورتي كبود داشت. نارضايتي و غم زهرا را از متون تاريخ مخصوصاً از خطبه غرّاي او در مسجد ميتوانيم درك كنيم:

ترجمه جملاتي از خطبه حضرت: چون خداي تعالي همسايگي پيمبران براي رسول خويش را برگزيد، دو رويي آشكار شد و كالاي دين بر خريدار. هر گمراهي مدعي و هر گمنامي سالار و هر ياوه گويي در كوي و برزن در پي گرمي بازار. شيطان از كمين گاه خود سر برآورد و شما را به خود دعوت كرد و ديد چه زود سخنش را شنيديد و سبك در پي او دويديد و در دام فريبش خزيديد و به آواز او رقصيدند. هنوز دو روزي از مرگ پيغمبرتان نگذشته و سوز سينه ما خاموش نگشته، آنچه نبايست كرديد و آن چه از آن شما نبوديد، برديد و بدعتي بزرگ پديد آورديد.

به گمان خود خواستيد فتنه برنخيزد و خوني نريزد، اما در آتش افتاديد و آن چه كشتيد، به باد داديد.

چندان درنگ نكرديد كه اين اسب سركش رام و كار نخستين تمام گردد. نوايي ديگر سازد سخني جز آن چه در دل داريد، آغاز كرديد. ميپنداريد ما ميراثي نداريم! در تحمل اين ستم نيز بردباريم و بر سختي اين جراحت پايداريم. اي مهاجران! اين حكم خدا است كه ميراث مرا بربايند و حرمتم را نپايند؟ پسر ابوقحافه (ابوبكر)! خدا گفته تو از پدرت ارث ببري و ميراث مرا از من ببري؟ اين چه بدعتي است در دين ميگذاريد! مگر از داور روز رستاخيز نداريد؟ سپس رو به قبر پدر كرد و گفت:

رفتي و پس از تو فتنه بر پا شد

كينهاي نهفته آشكارا شد

اين باغ، خزان گرفت و بي برگشت

وين جمع بهم فتاده تنها شد

اي گروه مؤمنان! اي ياوران دين! اي پشتيبانان اسلام! چرا حق مرا نميگيريد؟ چرا ديده بهم نهاده و ستمي را كه به من ميرود ميپذيريد؟ مگر نه پدرم فرمود احترام فرزند، حرمت پدر است؟ چه زود رنگ پذيرفتند...

آوه پسران قيله! پيش چشم ميراث پدرم ببرند و حرمتم را ننگريد و شما همچون بيهوشان فرياد مرا نميشنويد؟ من آن چه شرط بلاغ است، با شما گفتم، اما ميدانم خوار و ذليليد و در چنگال زبوني گرفتاريد.

چه كنم كه دلم خون است و بازداشتن زبان شكايت از طاقت بيرون! براي اتمام حجت بر شما ميگويم: بگيريد اين لقمه گلوگير (خلافت) را! به شما ارزاني باد و ننگ حق شكني و حقيقت پوشي بر شما جاودان باد! آن چه ميكنيد، خدا ميبيند و ستمكار به زودي داند كه در كجا نشيند. من پايان كار را نگرانم و چون پدرم شما را از عذاب خدا ميترسانم! به انتظار بنشينيد تا ميوه درختي كه كشتيد بچينيد(1).

از طرفي عدهاي به در خانه علي(ع) آمدند و ميخواستند خانه را با هر كس كه درون آن است، آتش زنند.

فاطمه زهرا(س) در ديدار زنان مدينه با وي، فرمود: به خدا! دنياي شما را دوست نميدارم و از مردان شما بيزارم! درون و برونشان را آزمودم و از آن چه كردند، ناخشنودم واي بر آنان! چرا نگذاشتند حق در مركز خود قرار يابد و خلافت بر پايههاي نبوت استوار ماند؟ دختر پيامبر چند روزي در بستر افتاد و در اواخر عمر به اسماء بنت عميس وصيت كرد: نگذار كسي نزد جنازه من بيايد.

تاريخ نويسان نوشتهاند: علي(ع) فاطمه را شبانه دفن كرد و اجازه نداد ابوبكر بر جنازه او حاضر شود.

كليني (ره) نوشته است: چون فاطمه درگذشت، اميرالمؤمنين او را شبانگاه به خاك سپرد و آثار قبر او را از ميان برد و رو به قبر پيامبر كرد و گفت خدا گواه است كه دخترت پنهاني به خاك ميرود. هنوز چند روزي از مرگ تو نگذشته بود و نام تو از زبانها نرفته بود كه حق را بردند و ميراث او را خوردند. درد دل را با تو درميان ميگذارم و دل را به ياد تو خوش ميدارم كه درود خدا بر تو باد و سلام و رضوان خدا بر فاطمه(2).

ابن شهر آشوب نوشته است: ابوبكر و عمر بر علي(ع) خرده كرده بود. مرحوم مجلسي از دلائل الامامه روايتي از امام صادق(ع؟ آورده كه بامداد آن روز ميخواستهاند جنازه دختر پيغمبر را از قبر بيرون آورند و بر آن نماز بخوانند و چون با مخالفت و تهديد سخت علي(ع) رو به رو شدند، از اين كار چشم پوشيدند.

به هر حال پنهان داشتن قبر دختر پيغمبر، ناخشنودي او را از كساني نشان ميدهد. پيدا است كه او ميخواسته است با اين كار ناخسنودي اش را آشكار سازد.(3)

پي نوشتها:

1 - دكتر جعفر سبحاني، زندگاني فاطمه زهرا(س) ص 127 به بعد.

2 - همان، ص 160.

3 - همان، ص 165، با تلخيص و اضافات.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.