-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38417 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در خصوص قضيه فدك و حجادثه شكستن پهلوي فاطمه زهرا3توضيح دهيد.

فدك روستايي در اطراف مدينه بود كه چشمه ها و باغ هاي نخل فراوان در آن بود و در سال هفتم هجرت بدون جنگ و خونريزي به دست پيغمبر اسلام افتاد و چون پيغمبر6خيبر را بگشود خداوند آن چنان رعبي در دل يهود فدك افكند كه خود به نزد حضرت آمده فدك را تسليم نمودند و حضرت آن را به خودشان سپرد كه در آن كار كنند و نيمي از محصول آن را به حضرت بپردازند و فك هم چنان ملك پيغمبر6بود; زيرا آن از املاكي بوده كه به جنگ و لشكركشي بدست مسلمانان نيفتاده بود كه جزء بيت المال باشد. رسول خدا6اين قريه را درحيات خود به فاطمه 3بخشيد. گروهي از مفسران و محدثان ذيل آيه (1) نوشته اند چون اين آيه نازل شد پيغمبر6فدك را به فاطمه 3بخشيد. پس از رحلت پيامبر اكرم 6 ابوبكر گفت : آن چه به عنوان فئي در تصرف پيامبر6بود, جزء بيت المال مسلمانان است و اكنون بايد در دست خليفه باشد. بدين جهت عاملانِ فاطمه 3را از دهكده فدك بيرون راندند.(2) و بدين صورت فدك كه حق فاطمه زهرا3بود غصب شد.

به هر حال نزد مسلمانان صدر اسلام امري واضح و روشن بوده كه فدك حق فاطمه زهرا3بود و از او غصب شد. اما حادثه جانگذاز شكستن پهلوي فاطمه زهرا6به يك روايت اين گونه آمده است : بعد از آن كه همه باابوبكر بيعت كردند, عمر به ابوبكر گفت همه به جز علي 7با تو بيعت كرده اند شخصي را بفرست و او را احضار كن .ابوبكر قنفذ را فرستاد و هربار آن حضرت از بيعت با ابوبكر امتناع نمود. عمر خشمگين شد و همراه خالدبن وليد وقنفذ به سوي خانه حضرت زهرا3روان شد و هيز طلبيد و درب منزل فاطمه زهرا6را به آتش كشيد. سپس بايك لگد درباز شد و ناگاه فاطمه زهرا3فرياد كشيد: .

عمر شمشيرش را كه در نيام بود, بالا برد و به پهلوي حضرت زهرا3ضربه زده ناله حضرت زهرا3بلند شد.عمر با اين ضربه پهلوي فاطمه زهرا3را شكست و محسن فاطمه 3سقط شد و به شهادت رسيد. فاطمه زهرا3رياد زد فضه مرا درياب . بعد از مدتي فاطمه زهرا3بر اثر ضربه هاي اين جفاكاران به شهادت رسيد و به سوي پدربزرگوار خويش شتافت .(3)

(پـاورقي 1.روم (30 آيهء 38

(پـاورقي 2.سيد جعفر شهيدي , زندگاني حضرت فاطمه زهرا3 ص 114

(پـاورقي 3.ره توشه راهيان نور, ويژه ماه مبارك 1375 ص 555و 556مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.