-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38421 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه پوشيدن لباس سياه براي عزاداري چيست ؟

پوشيدن لباس سياه شعار اهل مصيبت و علامت سوگواري و عزا است و پوشيدن آن در عزاي حضرت سيّدالشهدا و ساير معصومين عليهم السلام , تعظيم شعاير و اعلان برائت از اعداي آل محمد6و تجليل ازايثار, فداكاري , شهادت در راه خدا و عناوين راحجه ديگر است . به طور يقين اين برنامه ها و سياه پوشيدن وسياهپوش كردن در و ديوار خانه و حسينيه ها, تكايا و مجالس , كه متضمن درس هاي بسيار آموزنده و موجب تعالي افكار و اهداف و تبلور شعور مذهبي و انساني است همه راحج و سبب احيا و بسط امر مذهب و تحكيم علايق وروابط با خاندان رسالت است .(1)

فقها پوشيدن لباس سياه جهت عزاداري را راجح مي دانند. پس از شهادت امام حسين 7و ياران آن حضرت ,كسي از زنان بني هاشم و طايفه قريش نبود مگر آن كه براي امام حسين 7لباس سياه پوشيده بود.(2)

فقط در دوران حاكميت بني عباس , چون لباس سياه به عنوان لباس رسمي آنان محسوب مي شده پوشيدن لباس سياه به عنوان يكي از مصاديق تلبس به لباس ظلمه و تشبه به آن ها محسوب مي شد كه با نابودي آنان اين عنوان منتفي شده امروزه سياه پوشي از ويژگي هاي مهم شيعه است , شيعه در عزاداري ها همانند ايام محرم و صفر نه تنهاسياه مي پوشد, بلكه در و ديوار و كوي و برزن را نيز سياهپوش مي كند. لباس سياه , نشانهء عشق و دوستي به ساحت مقدس امامان معصوم : است و اعلام جانبداري از سرور آزادگان در جبههء ستيز حق و باطل كه سراسر تاريخ را فراگرفته است . شيعه با سياهپوشي خويش در عاشورا اعلام مي دارد كه در منطق وي , بي حسين , جامعه تاريك , جهان بي فروغ است .(3) امروزه پوشيدن لباس سياه از شعاير شيعه محسوب مي شود.

(پـاورقي 1.حسين رجبي , پاسخ به شبهات عزاداري , ص 105

(پـاورقي 2.بحارالانوار, ج 45 ص 196

(پـاورقي 3.همان , ص 106

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.