-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38422 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يك هيئت عزاداري بر چه اساسي تأسيس مي شود و نحوه پيشرفت و هدايت امر تبليغ با چه روشي امكان پذير است ؟

هيئت مذهبي , نوعي تشكّل مذهبي بر محور عزاداري براي سيد الشهدا و ائمه عليهم السلام است .مجموعه هايي از مردم هر محلّه , در شهرها يا رسوتاها كه براي سوگواري و روضه خواني نسبت به امام حسين 7 به ويژه درايام عاشورا تشكيل مي شود. هيئت , سنّتي دير پا و مردمي است و با بودجه علاقه مندان به امام حسين 7شكيل مي يابد. در طول سال هم فعاليت مي كند و جلسات هيئت برگزار مي گردد, اما روز عاشورا, براي سيه زني وعزاداري از حسينيه يا محله بيرون مي آيند و به حرم ها و امام زاده و تكيه ها مي روند. هر هيئت نام خاص و پرچم وعلامت ويژه دارد. هيئت هاي عزاداي گاهي متوسلين به يكي از ائمه يا شهداي كربلا هستند. هيئت كه نوعي سوگواري گروهي است , در قديم هم رايج بوده و شيعيان به صورت دسته جمعي نوحه خوان و با تشكيلاك طعام , به زيارت قبر امام حسين 7مي رفتند. امام صادق 7به فائد حنّاط كه خبر اينگونه زيارت هاي جمعي را باز مي گفت ,فرمود: هر كس قبر حسين 7را زيارت كند, در حالي كه به حق او آشنا باشد, خداوند گناهان گذشته و آينده او رامي آمرزد.(1)

براي اين كه در امر تبليغ , پيشرفت وجود داشته باشد بايد شيوه حكيمانه اسلام در هدايت و ارشاد مردم كه مستفاد از قرآن كريم است مورد توجه قرار گيرد. قرآن كريم طي آيه شريفه اي , چگونگي تبليغ و دعوت جوامع بشري به دين خدا را اعلام مي دارد. كيفيت تبليغ در اسلام برنامه خاصي دارد و بايد در كادر معيني صورت گيرد.قرآن كريم مي فرمايد:

شريفه , بايد روش خطابه و تبليغ بر سه محور استوار باشد: 1 حكمت و منطق 2 مواعظ بليغ 3 شيوهء جدل ومجادله نيكوتر.(2)

براي توسعه و گسترش همراه با كيفيت در خور شأن تبليغ , بايد به برنامه ريزي منسجم و منظم در امر تبليغ اهتمام ورزيد و در خصوص اجراي آن بايد از مبلغان توانا كه تأثيرگذار باشند استفاده نمود و از طرف ديگر شناخت مخاطبان نيز مي تواند در تأثير به سزاي تبليغ نقش داشته باشد.

(پـاورقي 1.جواد محدّثي , فرهنگ عاشورا, ص 472

(پـاورقي 2.محمد باقر شريعتي سبزواري , اصول و مبادي سخنوري , ص 161و 162

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.