-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38424 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معاهدهء بين امام حسن 7با معاويه چيست ؟

امام حسن مجتبي 7رهبر و پيشواي دوم شيعيان جهان براي حفظ وحدت اسلامي , جلوگيري ازفروپاشي اسلام بر اثر حمله حكومت خارجي و امپراتوري روم شرقي , توطئه هاي خائنانهء معاويه , نداشتن نيروي كافي و گوش به فرمان , پيوستن عدهء قابل ملاحظه از ارتش امام به سپاه معاويه به خاطر گرفتن پول از معاويه , به ناچار و از روي اضطرار از جنگ با معاويه خودداري نمود و مجبور به پذيرفتن صلح شد.

متن پيمان :

مادهء 1 حسن بن علي 7حكومت و زمامداري را به معاويه واگذار مي كند, مشروط بر اين كه معاويه طبق دستور قرآن مجيد و روش پيامبر6رفتار كند.

مادهء 2 بعد از معاويه , خلافت از آن حسن بن علي 7خواهد بود, و اگر براي او حادثه اي پيش آيد حسين بن علي 7زمام امور مسلمانان را در دست مي گيرد. نيز معاويه حق ندارد كسي را به جانشيني خود انتخاب كند.

مادهء 3 بدعت ناسزاگويي و اهانت نسبت به امير مؤمنان 7و لعن آن حضرت در حال نماز بايد متوقف گردد و ازعلي 7جز به نيكي نبايد ياد شود.

مادهء 4 مبلغ پنج ميليون درهم كه در بيت المال كوفه موجود است از موضوع تسليم حكومت به معاويه مستثني است و بايد زير نظر امام مجتبي 7مصرف شود.

ماده 5 معاويه تعهد مي كند كه تمام مردم اعم از اهل شام و عراق و حجاز از هر نژادي كه باشند, از تعقيب و آزاروي در امان باشند و از گذشته آن ها صرف نظر كند و احدي از آن ها را به سبب فعاليت هاي گذشته شان بر ضدحكومت معاويه تحت تعقيب قرار ندهد, و مخصوصاً اهل عراق را به خاطر كينه هاي گذشته آزار نكند... و نبايد هيچ گونه خطري از طرف معاويه متوجه امام حسن 7و افراد خاندان پيامبر6بشود.(1)

امام حسن 7كه از طرف خدا بر امامت منصوب شده بود با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع سياسي اجتماعي زمان خود صلح كرد و بدين وسيله در راستاي حفظ اسلام و وحدت و يكپارچگي مسلمين ايفاي نقش فرمود.

(پـاورقي 1.مهدي پيشوايي , سيرهء پيشوايان , ص 92ـ 115

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.