-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38426 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در قرآن آيه اي در مورد شيعيان وجود دارد؟ اين كه مي گويند مراد از (اولئك هم خيرالبريه ) شيعيان هستند, درست است ؟ آيا مراد از فرقهء ناجيه فقط شيعه است و مابقي مردم و گروه ها رستگارنخواهند بود؟

شكي نيست كه بهترين انسان نمونه و كامل بعد از رسول خدا6حضرت اميرالمؤمنين 7بوده است . آن حضرت از جهات متعددي داراي فضائل و مناقب غير قابل مقايسه با ديگران بوده است . بعد از وفات رسول خدا وقايعي پيش آمد كه باعث تفرقهء مسلمانان شد و نفاق بعضي , از مرحلهء خفا به ظهور رسيد و خلافت را از خاندان رسالت جدا كردند. به اين جهت عده اي فدايي اين راه شدند, از جمله دختر پيامبر6حضرت فاطمهء زهرا(س ) كه در اين راه كتك خورد و مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بالاخره با درد و رنج فراوان به شهادت رسيد. عده اي از صحابه ءپيامبر مانند سلمان , ابوذر, مقداد, عمار, ابن عباس , عباس , جابرين عبدالله , زيدبن ارقم و بني هاشم با جريان سقيفه و غصب خلافت مخالفت كردند, گرچه مجبور به بيعت شدند, ولي تا آخر ازروند كار ناراضي بودند. از آن جا نطفهء گروهي به نام طرفداران علي 7بسته شد و كم كم آنان را شيعه يعني پيروان علي 7نام نهادند. البته كلمهء شيعه در كلمات پيامبر خطاب به علي 7آمده بود:. گر چه سنّي ها به شيعيان رافضي مي گفتند, ولي اين تعمتي بيش نبود. در هر صورت شيعان عقيده دارند امامت منصوص , منحصربه دوازده نفر است . آنها خود را طرفدار اميرالمؤمنين علي 7و فرزندانش مي دانند و سنت پيامبر را از طريق اينان و از طريق صحابهء مورد اعتماد مي گيرند و مي گويند پيامبر6فرمود: . نيز فرمود: (1).

همان طور كه از اين روايت و ساير روايات استفاده مي شود, شيعياني كه تمسك به ولايت امامان داشته باشند و به راه و رسم آنان خود را تطبيق دهند, اهل نجاتند, نه هر كس كه ادعاي شيعه بودن كند, ولي هيچ عمل صالحي انجام ندهد. از طرفي بقيهء فرقه ها در صورتي اهل هلاكت هستند كه عالماً و عامداً و بدون تحقيق و تفحص خود را در آن وادي قرار داده باشند و گرنه زنان و مرداني كه از ديگر فرقه هاي اسلامي باشند و راه حق را تشخيص نداده باشند و در اين راه كوتاهي نكرده باشند, اگر به وظائف شرعي و عقلي خود عمل كرده باشند, نمي توان گفت اهل جهنم خواهند بود.بهشت و جهنم و پاداش و عذاب منوط به اتمام حجت از جانب خداي متعال است . از طرفي مردم نبايد از قاصران و مستضعفان فكري باشند; يعني آنان حجت بر آنان اتمام نشده باشد.

براي توضيح بيشتر روايتي را نقل مي كنيم :

زراره مي گويد: با برادرم (حمران يا بكير) بر امام باقر7وارد شديم . من به امام گفتم : ما افراد را با شاقول اندازه مي گيريم . هر كسي مانند ما شيعه باشد, خواه از اولاد علي و خواه از غير آنان , با اوپيوند دوستي برقرار مي كنيم و هر كس با عقيقدهء ما مخالف باشد, ما از او به عنوان يك فرد گمراه و اهل هلاك تبرّي مي جوييم .

امام 7فرمود: اين زراره ! سخن خدا از سخن تو راست تر است . اگر آن چه تو مي گويي درست باشد, پس سخن خدا كه مي فرمايد: چه مي شود پس (المرجون لأمرالله ) چيست ؟ آنان كه خدا دربارهء آنها فرمود: چه مي شود؟ اي زراره ! حق است بر خدا كه گمراهان (نه كافران و جاهدان ) را به بهشت ببرد.(2)

نيز امام موسي بن حعفر7فرمود: (3).

بنابراين فرقهء ناجيه كه شيعيان هستند, با شرايطي اهل نجاتند(4) و غير شيعه اگر معذور باشند, يعني حجت بر آنان اتمام نشده باشد, اميد عفو الهي دربارهء آنها مي رود و گرنه اهل هلاكت خواهند بود.

سيوطي در تفسير از عايشه نقل كرده كه به رسول خدا6گفتم : گرامي ترين خلق نزد خداي عزّ و جلّ كيست : فرمود: اي عايشه ! مگر آيهء شريفهء (انّ الذين آمنوا و عملواالصالحات اولئك هم خير البريّة) را نمي خواني ؟ ابن عساكر از جابربن عبدالله روايت كرده كه گفت : نزد رسول خدا6بوديم كه علي 7از راه رسيد. رسول خدا6فرمود: به خدايي كه جانم به دست او است ! اين مرد و پيروانش (شيعيانش ) تنها رستگاران در قيامتند. آن گاه اين آيه نازل شد: . از وقتي كه اين آيه نازل شد, اصحاب رسول خدا6هر وقت علي 7را مي ديدند, مي گفتند آمد.(5)

علامهء طباطبايي (ره ) مي گويد: در (درّالمنثور) اين معنا را از ابن عدي از ابن عباس نيز نقل كرده و نيز از ابن - مردويه آورده و نيز تفسير برهان آن را از موفق بن احمد (دركتاب مناقب ) از يزيدبن شراحيل انصاري , كاتب علي 7از آن جناب روايت كرده و در عبارت يزيدبن شراحيل چنين آمده : من از علي 7شنيدم كه فرمود: رسول خدا6از دنيا رفت , در حالي كه سر آن حضرت را به سينه ام تكيه داده بودم . در آن حال فرمود: يا علي ! مگر نشنيدي كلام خداي عزّ و جلّ را كه مي فرمايد: ؟ شيعيان تو هستند.موعد من و موعد شما نزد حوض كوثر است . وقتي كه تمام امت ها براي حساب جمع مي شوند, شيعيان تو به نام و لقب خوانده مي شوند.(6)

(پـاورقي 1.بحارالانوار, ج 36 ص 336

(پـاورقي 2. مرتضي مطهري , عدل الهي , ص 396

(پـاورقي 3. همان , ص 397

(پـاورقي 4. امام باقر7فرمود: . يعين شيعه واقعي يكسي است كه اهل تقوا و............ باشد (عدل الهي , ص 412

(پـاورقي 5. درالمنثور, ج 8 ص 538

(پـاورقي 6. ترجمهء تفسير الميزان , ج 20 ص 785

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.