-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38428 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت اين كه اهل سنت دست بسته نماز مي خوانند چيست ؟ از چه زماني مرسوم شد؟ آيا اين كار موجب بطلان نماز است ؟

طبق عقيدهء شيعه , تكفير و يا تكتّف يعني دست بسته نماز خواندن , از زمان خليفهء دوم مرسوم شد و از بدعت هاي ايشان است . در زمان پيامبر و خليفهء اول اين طور نماز نمي خواندند. اين مطلب از رواياتي استفاده مي شود.

امام باقر7فرمود:

است .>

در حديث أربعمائه از امير المؤمنين 7آمده است :

دست هايش را بر روي هم بگذارد و خود را شبيه به كفار يعني مجوس بنمايد>.

معلوم مي شود مجوسي ها هنگام رو به رو شدن با رؤسا و پادشاهان خود, دست هايشان را به عنوان احترام بر سينه مي گذارند. هنگامي كه اسيران جنگي ايراني بر عمر وارد شدند, همين كار راكردند. عمر از اين كار خوشش آمد و گفت : خوب است در نماز در برابر پروردگار همين كار را بكنيم .(1) تكفير نوعي تواضع و فورتني و احترام گزاردن است (2). از نظر بحث اجتهادي دليل بر اين كه تكفير يكي از مبطلات نماز است , آن است كه اين عمل اگر به عنوان عمل استحبابي انجام شود, تشريع محسوب مي شود و تشريع , بدعت و حرام است , زيرا عبادات توقيفي هستند و شكل عبادت بايد طبق دستور شارع باشد.

پيامبر6فرمود:. پيامبر و اصحاب دست بسته نمي خواندند لااقل اين كار مشكوك است . بنابراين تكفير مبطل نمازاست , چون بدعت در دين است . اگر كسي اين كار را نه به قصد عبادت انجام دهد, شايد نتوان گفت نمازش باطل است , مگر اين كه علت تحريم اين كار تشبيه به كفار باشد. در اين صورت تشبيه به كفار حرام است , اما دليلي بر بطلان نماز نخواهد بود. البته با لحن شديدي كه در روايات آمده است , تشبه به كفار - آن هم در حال عبادت - قطعاً مبطل نماز است . دليل ديگر بر اين كه تكفير در نمازموجب بطلان نماز مي شود, نهي اين است كه در روايت صحيح محمدبن مسلم از امام باقر يا صادق 7مده :و در روايت صحيح زرارة از امام باقر7

ذلك المجوس >(3) آمده است . اين نهي ها چون نهي در عبادت است , دال بر بطلان عبادت است . البته بحث اجتهادي جاي كنكاش بيش تر دارد كه به جاي خودش موكول مي شود. اما اهل سنّت تكفير(پـاورقي 3. وسائل الشيعه , ج 4 باب 15 از ابواب قواطع صلاة.

را سنّت مي دانند. در آمده :

راست بر دست چپ , خواه زير ناف و خواه بالاي ناف , سنّت است , به اتفاق سه طائفه از اهل سنّت (حنبلي , شافعي , حنفي ) ولي مالك بن انس مي گويد: تكفير, مستحب است >. فرق بين سنّت و مندوب اين است كه به مستحب مؤكد سنّت مي گويند, ولي به استحباب معمولي , مندوب مي گويند(4). در رواياتي نقل شده كه پيامبر و ابوبكر و علي 7در نماز دست بسته نماز مي خواندند,(5)

ولي با رواياتي كه از طريق شيعه نقل كرديم , اين رواياتي عامه قابل اعتبار نيست .

(پـاورقي 1. سيدمحسن حكيم , مستمسك العروة الوثقي , ج 6 ص 531

(پـاورقي 2. مجمع البحرين .

(پـاورقي 4. همان , ص 64

(پـاورقي 5. كنزالعمال , ج 8ص 103

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.