-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3850 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از طرفي امام خميني (ره)مي گويد كه من دست قدرت خداوند را برسراين مملكت مي بينم واز طرفي درزمان انقلاب ميگويد من دولت تعيين ميكنم من به دهن اين دولت مي زنم. اين دو موضوع چطور با يكديگر مربوطند؟

موضوع اولي امام خود را غرق خداوند مي كند وموضوع دوم به خلاف اين.دقت نظر ودرك عميق جنابعالي راتحسين مي كنيم. وهمانطوركه درمتن سوال اشاره فرموده ايد قضيه ا زاين قرار است كه:

حضرت امام (ره) با توجه به اينكه خودشان يك عارف كامل وفاني في الله بودند درمراحل مختلف نهضت و 8 سال دفاع مقدس دائماً اين حقيقت را به مردم و جهان گوشزد مي كردند كه ما هر چه داريم ازخدا داريم . وما النصرالا من عند الله.

و مرتب نقش امدادهاي غيبي خدواند را درطول تاريخ انقلاب يادآوري مي فرمودند اما آن فرمايشات ايشان دربهشت زهرا(س) دراول انقلاب اسلامي نيز منافاتي با اين مطالب ندارد چون درآنجا در مقام يك رهبر انقلابي كه به پشتوانه مردم مي خواهند دولت انقلابي تعيين كرده ودولت طاغوتي را بركنار نمايد، اقتضاي شرايط وزبان سياسي دنيا اينست كه قدرتمندانه اعلام موضع نمايند . ولي همين رهبر مقتدر انقلاب اسلامي همان عبد مخلص و كوچك خداست كه تمام اقتدارش را از خداوند مي داند ودرنيمه هاي شب آنرا با مناجات و ارتباط با خدا بدست مي آورد . وبه هر حال عزت و سربلندي و شجاعت دربرابر دشمنان، هيچ منافاتي با فروتني و تواضع و تسليم در برابر خدا و دوستان ندارد .

وبه عنوان حسن ختام به آيه شريفه قرآن توجه مي كنيم كه مي فرمايد :

محمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم 1

(حضرت محمد(ص) رسول خدا وكساني كه با او هستند نسبت به كفار سخت گير و نسبت به خودشان مهربان هستند

______________________

1 - آيه 29 ، سوره فتح

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.