-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3852 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پندهايي دوستانه از زبان شما براي يك نوجوان عاشق .....از ماخوسته اي پندهايي دوستانه برايت بنويسيم سعي مي كنيم براي شما نوجوان عاشق نكاتي يادآور شويم كه براي شماونوجواناني همانند شما مفيد وسازنده باشد. لازم است يادآورشويم آنچه دراين جملات تحرير مي شود بازتابي ازتعاليم حياتبخش وسازنده دين مبين اسلام وكلمات گهربار امامان معصوم است :

1- دوست عزيز! سعي كن هر روزت را باتلاوت كلام الهي وقرآن مجيد آغاز كني. پس از اداي فريضه واجب لحظاتي هرچند كوتاه به تلاوت قران بپرداز.چه خودخدا به اين امر فرمان داده وفرموده است : فَاقْرءوا ماتَيسّرمن القرآن ... فاقرءُ وا ماتَيسّرمنه...1(نگاه كردن به آيات كريمه قرآن موجب روشنايي چشم وجلاي قلب مي شود . درخانه اي كه قرآن تلاوت مي شود بركت وفضل الهي وارد مي شودو ...)

سعي كنيد حتي الامكان به معنا ومفهوم آيات توجه كنيد تادرك وحظ بيشتري از تلاوت قرآن ببريد .

2- شبها را زودتر بخواب وصبحها زودتر بيدار شوواگر نتوانستي نماز شب بخواني نماز اول وقت صبح را بموقع بخوان وپس از آن به تلاوت قرآن بپرداز وسپس به مطالعه دروس خودت بپرداز كه بهترين زمان براي مطالعه همين زمان است اگر تنها نيم ساعت درابتداي صبح پس ازتلاوت كلام الهي به مطالعه بپردازي به اندازه چند ساعت درطول روز ارزش دارد . دراين ساعات بدليل خسته نبودن ذهن وفكر قدرت فراگيري بسيار بيشتر از ديگر اوقات شبانه روز است. مضاف براين سحرخيزي ارزشهاي فراواني

دارد.ارزش مندي سحر خيزي را مي توان از قرآن كريم دريافت كرد. خداي مهربان ورئوف به چيزهاي مهم قسم خورده است يكي از چيزهايي كه خداوندمتعال به آن قسم خورده است همين صبح است. فرموده است :والفجر وليال عشر والشفع والوتر واليل اذا يسر ...2 (قسم به صبح وقسم به ده شب (اول ذيحجه) قسم به جفت وفرد (نماز شفع و وتر) وقسم به شب تار هنگامي كه به روز روشن مبدل مي گردد.

3- سعي كن درزندگي روزانه ات برنامه مدرن وحساب شده اي داشته باشي كه درآن برنامه زمان عبادت ودعا، مطالعه وتحصيل، تفريح ومعاشرت بادوستان، خواب واستراحت و ...كاملاً مشخص باشد . اين برنامه را براي خودت روي كاغذ بنويس وسعي كن حتي المقدور به آن عمل كني. البته درشرايط خاص اگر بخشي ازآن را عمل نكردي خيلي نگران وناراحت نباش ولي سعي كن به اجراي آن پاي بند باشي. اميرالمومنين حضرت علي (ع) مكرر به نظم وبرنامه سفارش فرموده اند.3 شخصيتهاي بزرگ تاريخ نيز ازنظم وبرنامه به جايي رسيده اند.

4- دوست عزيز! تلاش كن از احكام ودستورات ديني ودستورات اخلاقي كه يادگرفته اي عمل كني. وسعي كن بطور مرتب آگاهي هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي خودرا افزايش دهي .

5- زندگي شخصيت هاي برجسته تاريخ وبزرگان را مطالعه كن. مطالعه زندگي آنها مي تواندالگوي زندگي عملي شما باشد.

درپايان توصيه مي كنيم نصيحت هاي حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) را به امام حسن مجتبي(ع) بطورمرتب مطالعه بفرماييد . اين نصيحت ها را درحالي امام فرموده اند كه پسرشان نوجوان بوده است واو رابا عنوان پسركمخطاب كردهاند.4

(1) سوره مزمل/20

(2) سوره فجر/4-1

(3) اوصيكم عبادا...بتقسوي ا...ونظم امركم

جهت اطلاع اين نصيحت ها مراجعه كنيد به نامه 31 نهج البلاغه ترجمه استاد دكتر سيد جعفر شهيدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.