-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3853 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- چرا كساني كه مي خواهند براي نسل جوان برنامه ريزي كنند اول نظر خودآنها ونياز آنها را از خودايشان سوال نمي كنند ؟

2- آيا فكر نمي كنيد مقداري دير شده و ديگر اين حركتها پاسخگوي نيازهاي دقيق وظريف نسل جوان نيست ؟

3- به نظر شما آيا صادق ترين جوان هم از برگه سوالات پاسخي مورد نياز خودخواهديافت ؟ چرا رودر روي جوان پرسش و پاسخ نمي كنيد؟ج س 1 : 1) ماهم معتقديم براي برنامه ريزي براي نسل جوان داشتن نيازهاونقطه نظرات جوانان ضروري ولازم است .

2) اگر منظور شما همين طرح پاسخ به سوالات معرفتي و عقيدتي است , اين واضح است كه يكي از نيازهاي واقعي و مهم نسل جوان , داشتن اطلاعات مفيد از مسائل ديني ورفع شبهات وپرسشهاي اعتقادي آنان است . واين طرح پس ازبررسي و كارشناسي لازم وبا توجه به نقطه نظرات جوانان مومن ومتدين وابراز نياز از سوي آنان برگزار مي شود .

3) اگر منظور شمابرنامه ريزي در سطح كلان جامعه است, براي اين منظور شوراي عالي جوانان كه مركب از كارشناسان متخصص و با تجربه ومسئولين ذيربط كشوري است , باروشهاي مختلف از نيازها و نظرات نسل جوان كسب آگاهيمي نمايند .

به عنوان نمونه از جمله جلسات برگزار شده توسط شواري عالي جوانان مي توانيد به ديداري كه برگزيدگان نسل جوان دررشته هاي مختلف علمي _ ورزشي _ هنري وغيره با مقام معظم رهبري داشتندودرآن ديدار خواسته ها ونظرات خود را مستقيماً با ايشان مطرح نمودند و گفتگوي آنان بطور مفصل از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد ودررسانه هاي عمومي منعكس گرديد , اشاره كرد .

4) با همه اين مطالب بايد اذعان كرد كه هنوز براي تحقق خواسته ها ورفع مشكلات نسل جوان فرصت بسياري براي كارو عمل وجود دارد .

ج س 2 : ا) به هيچ وجه وهيج وقت براي ارائه مطالب جديد وتوجه به خواسته ها و نيازهاي نسل جوان دير نيست . وبه قول معروف از هرجاي ضرركه برگردي به نفع است . اگر تابه حال به دلايلي دربرخي زمينه ها به جوانان بي توجهي شده است دليل نمي شود كه اين روند همچنان ادامه پيدا كند .

2) مسئوليت اين طرح , جوابگويي به شبهات وسوالات اعتقادي و معرفتي است نه پاسخ و حل نيازها و مشكلات نسل جوان و به نظر مي رسد يك نوع تعامل فكري وفرهنگي مفيدي باشد .اساساً چنين انتظاري از يك موسسه ويك نهاد وياحتي يك وزارتخانه انتظار بجايي نيست برنامه ريزي صحيح ودقيق مي طلبد نهادها وسازمانها ازتوان از يك مجموعه فراتر است . دراين خصوص كه هر نهادي متولي يك بخش از نيازهاي اساسي اجتماع باشد زيرا حجم گسترده وظائف اين طرح بايد گفت : پاسخ به نيازهاي عقيدتي وسياسي نسل جوان .

ج س 3 : 1) البته ارزيابي دقيق از ميزان موفقيت اين طرح واينكه سوال كنندگان محترم به پاسخ قانع كننده و مفيد دست يافته اند يا نه , بعداً بايد انجام شود . يكي از راههاي رسيدن به اين ارزيابي تكميل فرم نظر سنجي ارسالي است كه اميد است مورد توجه دريات كنندگان پاسخ قرارگيرد .

2) پاسخ به سوالات به دو شكل صورت مي گيرد : حضوري وغير حضوري .

وهر كدام داراي محاسن ومعايبي است . مثلاً درشكل حضوري اين خوبي را دارد كه جوان و شخص سوال كننده مي تواند صريح وبي پرده وباشهامت خواسته وسوال خود را مطرح نمايد كه چه بسا درنوشتن اين مقدور نمي باشد . وهمچنين شخص پاسخگو مي تواند مخاطب خود را ببيندوبهتر حرف او رابفهمد , ومرحله اي از مخاطب شناسي انجام گرفته و وضعيت سوال كننده را درك كند ودر نتيجه پاسخ مناسب تري ارائه نمايد . ودرمقابل در شكل غير حضوري همفوايدي وجود دارد از جمله اينكه افراد مي توانند مطالب راكه به دلايلي از گفتن آن درجمع ودرحضور ديگران خود داري مي كنند بطور مكتوب مطرح نموده وبدون اينكه شخص سوال كننده شناخته شود جواب را دريافت نمايد .

3) علاوه بر پاسخگويي غير حضوري , دراين طرح همايش هاي ويژه اي براي تحقق خواسته جنابعالي پيش بيني شده كه در پشت برگه سوالات نيز ذكر شده است .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.