-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38566 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعد از واقعه كربلا چه كسي امام حسين 7را دفن كرد و بعد از چند روز سر آن حضرت رادفن كردند, آيا نبش قبر كردند؟ يا در جاي ديگري دفن كردند؟

بعد از شهادت امام حسين 7و اصحابش در دهم محرم سال 61(ه. ق ), سرهاي مقدس آنان رااز بدن ها جدا كردند و به كوفه و بعد به شام فرستادند و بدن هاي قطعه قطعه و خون آلود آنان بر زمين ماند و تاروز سيزدهم محرم كسي براي دفن آن ها نيامد تا اين كه مردان طايفه بني اسد با تحريك زنانشان براي دفن شهداي كربلا اقدام كردند و در آن روز, امام زين العابدين 7براي دفن بدن پدرش امام حسين 7به محلّ دفن آمد و با كمك بني اسد, بدن ها را دفن كردند.

نقل شده كه وقتي امام سجاد7آمد, بني اسد را كه در شناسايي بدن ها متحيّر بودند, راهنمايي كرد.(1)

دربارهء دفن سرهاي شهداي كربلا آمده است : وقتي كه يزيد موافقت كرد, سرهاي شهدا را به خاندان رسالت تحويل دهند, امام زين العابدين 7سرها را تحويل گرفت و بعد از چهل روز, سرها را در كربلا در كنار بدن هادفن كردند. در كتاب و و و و و و , نقل شده كه سرهاي شهداي كربلا به كربلا آورده شده و در كنار بدن هايشان دفن شد.(2)

و در آمده : .(3) والسلام عليه يوم وُلد و يوم استشهد و يوم يُبعَث حيّاً.

(پـاورقي 1.عبداالرزاق الموسوي المقرم , مقتل الحسين , ص 414

(پـاورقي 2.همان , ص 469

(پـاورقي 3.شيخ عباس قمي , منتهي الآمال , ج 1 ص 440

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.