-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38570 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه دليلي بر نحوهء خاص عزاداري براي ائمه , همچون سينه زني يا زنجير زني وجود دارد؟

اصل عزاداري براي ائمه : به ويژه براي سيدالشهدا7موردتوجه اولياي دين است ; زيرا عزاداري به صورت گريه و برپايي مجالس و ذكر وگرياندن و نوحه خواني , احياي خط ائمه و تبيين مظلوميت آنان است . امام باقر7در زمينهء برپايي عزا در خانه ها براي امام حسين 7مي فرمايد: .(1)

استاد مطهري مي گويد: عزاداري حسين بن علي 7يك حركت است ; يك موج است ; يك مبارزهء اجتماعي است .(2)

اين عزاداري به شيوه هاي مختلف مانند روضه هاي خانگي و دسته هاي عزاداري و هيأت هاي سينه زني و زنجير زني و پوشيدن لباس مشكي انجام مي گيرد و از ديرباز مطرح بوده و جنبهء مردمي يافته است .

اين گونه شيوه ها چون با روح و جان و عاطفهء شيعه آميخته است , عامل جذب و تشكل شيفتگان اهل بيت : مي گردد. از روايات بر مي آيد شيوه ءمرسوم نزد مردم , بيش تر مورد اهتمام ائمه : بوده است .

ابوهارون مي گويد: روزي خدمت امام صادق 7رسيدم . حضرت فرمود:برايم شعر بخوان . من نيز خواندم . حضرت فرمود: نه اين طور, بلكه همان گونه كه براي خودتان شعر خواني مي كنيد و همان گونه كه نزد قبر حضرت سيدالشهدا مرثيه مي خواني .(3)

حفظ اين سنت , ضامن تداوم خط اهل بيت است . امام خميني ره همواره برحفظ عزاداري سنتي تأكيد مي كرد; بنابراين دليل اصل عزاداري , در مورد سينه زني و زنجير زني كفايت مي كند و دليل جداگانه اي لازم ندارد. البته بايد عزاداري از هر گونه خرافته و اعمال ناروا به دور باشد, تا قداست آن محفوظ گردد.

(پـاورقي 1.جواد محدثي , فرهنگ عاشورا, ص 312

(پـاورقي 2.استاد مطهري , نهضت هاي اسلامي صد ساله اخير, ص 89

(پـاورقي 3.بحارالانوار, ج 44 ص 287مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.