-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38614 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا وقتي از واقعهء كربلا يادي به ميان مي آيد, نام حضرت زينب از بين بقيهء زنان حاضر در آن واقعه , گيراتر و بيش تر مطرح است ؟ چرا نامي اززنان يا دختران حضرت كه رنج هاي فراواني كشيدند, برده نمي شود؟

شخصيت حضرت زينب با ديگر زنان در كربلا, قابل مقايسه نيست .

مي توان گفت بعد از امام حسين 7شخصيت دوم در اين صحنهء جاودانه ,حضرت زينب بود.

آن حضرت , دختر بزرگ امام علي بن ابي طالب 7و شخصيتي علمي و ايماني محسوب مي شد.

او زني بود كه دو فرزند خود به نام هاي عون و محمد را قبل از اين كه پسران امام حسين به ميدان بروند, به ميدان فرستاد. اين دو برادر (محمد و عون ) نزد امام حسين 7(دايي شان ) آمدند و گفتند: به حق مادرت فاطمهء زهرا! به ما اجازه بده به ميدان برويم . امام 7اجازه داد. اين دو برادر با شجاعت عجيبي به دشمن حمله كردند تا به شهادت رسيدند. امام حسين 7به بالين اين دو نوجوان آمد و ايشان رابه سينه چسباند و كشان كشان به خيمهء شهيدان برد. همهء زنان و كودكان بر بالاي جنازهء آن دو جمع شدند و گريه كردند, اما حضرت زينب حاضر نشد و فرمود:مي ترسم بالاي جنازهء كودكانم بيايم و از بي طاقتي گريه كنم و برادرم ناراحت شود.

از بين زنان حاضر در واقعهء عاشورا, كسي مانند زينب ـ كه اين قدر با شناخت عالي و با معرفت باشد ـ وجود نداشت . او را عقيلهء بني هاشم , عقيلة الطالبين ,عارفه , عالمه , محدّثه , فاضله , كامله , عابدهء آل علي لقب داده اند. اين بانوي بزرگ داراي قوّت قلب , فصاحت زبان , شجاعت , زهد و ورع , عفاف و شهامت فوق العاده بود. او پيام آور كربلا, افشاگر ستمگري هاي حكام اموي , سرپرست كاروان اسيران اهل بيت و مراقب امام زين العابدين بود. خطبه هاي آتشين او در كوفه و شام ,احياگر خون شهيدان بود. او را لقب داده اند.

صبح ازل طليعهء ايام زينب است پاينده تا به شام ابد نام زينب است

در راه دين لباس شهامت چون دوختندزيبنده آن لباس بر اندام زينب است

]بارزترين بُعد زندگي حضرت زينب , پاسداري از فرهنگ عاشورا بود, كه باخطابه هاي آتشينش , پيام خون شهيدان را به جهانيان رساند.

حضرت زينب از فصاحت و ادب برخوردار بود و هنگام مشاهدهء سربريده ءبرادر, خطاب به او سرود: , بعدها در سوگ امام حسين 7اشعاري با اين مطلع سرود: .(1)

(پـاورقي 1.جواد محدّثي , فرهنگ عاشورا, ص 216

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.