-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38712 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:45

آيا خدا فقط اهل بيت را دوست دارد يا ما را دوست دارد؟

همه ما مخلوق خدا هستيم و معلوم است كه خلق خود را دوست دارد. همان گونه كه هر فردي اثر خود را دوست دارد. مگر ميشود خداوند آفريده خود را دوست نداشته باشد. پس خداوند همه را دوست دارد، مگر اين كه خود فرد باعث شود مورد غضب خدا بشود، همان گونه كه شيطان به خاطر اطاعت نكردن از فرمان الهي، رانده درگاه حق شد.

انسان موجودي است كه براي رسيدن به كمال آفريده شده است، ولي كمال را بايد با اختيار خودش كسب كند خداوند راه كمال را به وسيله دادن عقل به بشر و فرستادن پيامبران نشان داده است كه هر كس خواست، به راه بهشت و كمال برود و هر كس خواست، به دلخواه خود راه جهنم را پيمايد.

قرآن ميفرمايد: انا هديناه السبيل اما شاكرا و امّا كفورا، ما به حقيقت راه (حق و باطل) را به انسان نشان داديم، حال خواهد هدايت پذيرد و شاكر باشد، خواه كفران كند و راه حق را نپذيرد).(1) نيز فرمود: و نفسٍ و ما سويها، فألهمها فجورها و تقوايها، قسم به نفس (انسان) و آن كه او را نيكو آفريد، و به او شر و خيرش را الهام كرد. رستگار شد كسي كه آن (نفس) را پاك كرد (و راه تقوا را پيش گرفت) و نا اميد (و بدبخت) شد كسي كه او را دفن كرد (و راه فجور را رفت).(2)

پس انسان راه كمال را بايد خود انتخاب نمايد و هر كس اين راه را برگزيد، خدا را دوست دارد، هر كس به بيراهه رفت، خدا وي را دوست ندارد. قرآن ميفرمايد: خدا نيكوكاران را دوست دارد.(3)

خدا توبه كنندگان را دوست دارد(4)، خدا پاكان را دوست دارد.(5) خدا با تقوايان را دوست دارد.(6) خدا صبر كنندگان را دوست دارد.(7) خدا عادلها را دوست دارد.(8) خدا متجاوزان را دوست ندارد.(9) خدا فاسدان را دوست ندارد.(10) خدا كافران را دوست ندارد(11) خدا ظالمها را دوست ندارد (12)، خدا خائنان را دوست ندارد(13)، خدا اسراف كاران را دوست ندارد(14) خدا مستكبران را دوست ندارد(15).

اين آيات به خوبي نشان ميدهد كه دوستي خدا اختصاص به پيامبران و اهل بيت (ع) ندارد، بلكه خداوند بندگاني را كه در مسير حق و صراط مستقيم باشند و معيار محبت و دوستي الهي در آنها باشد، دوست دارد. با اين تفاوت كه هر كس به اندازه معرفت و اخلاص و بندگيش محبوب خداوند قرار ميگيرد.

پاورقي:

1 - انسان(76)، آيه 3.

2 - شمس (91)، آيه 7 تا 10.

3 - بقره (2) آيه 195.

4 و 5 - همان، آيه 222.

6 - آل عمران (3)، آيه 76.

7 - همان، آيه 146.

8 - مائده (5)، آيه 42.

9 - بقره (2) آيه 190.

10 - مائده (5)، آيه 64.

11 - آل عمران (3)، آيه 32.

12 - همان، آيه 57.

13 - نساء (4)، آيه 107.

14 - اعراف (7)، آيه 31.

15 - نحل (16)، آيه 23.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.