-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38782 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آياتي كه در مورد حضرت عليدر جزء بيست و يكم قرآن كريم ذكر شده، بيان كنيد؟

در روايتي عبداللّه بن عباس ميگويد: اميرالمؤمنينبه من فرمود: قرآن كريم چهار بخش است و يك بخش آن در مورد ما است...(ر.ك: تأويل الآيات الظاهرة، سيد شرف الدين حسيني استرآبادي، ج 1، ص 20، دفتر انتشارات اسلامي.)

آياتي كه در مورد اهل بيت و ائمه: است، متفاوت ميباشد. برخي از آيات در مورد همة امامان است، مانند آية اوليالامر(نسأ،59)، برخي از آيات مخصوص پنج تن آل عبا است، مانند آية مباهله (آلعمران،61)

برخي از آيات ويژة حضرت علياست، مانند آية تبليغ و اكمال(مائده،67،3) برخي از آيات ويژة حضرت زهرا3 است، مانند سورة كوثر و برخي ويژة حضرت مهديغ است، مانند آيه 5 سورة قصص.

آيات در مورد حضرت علي و اهلبيت:، برخي از آنها از باب شأن نزول است، مانند آيات سورة انسان، برخي از آنها از باب جري و تطبيق است (بيان مصداق كامل آيه) و برخي از باب تفسير يا تأويل.

آيات در مورد حضرت اميرالمؤمنينفراوان است. در حديثي امام صادقميفرمايد: هر آيهاي كه با يا ايها الذين آمنوا آغاز شود، امير، رهبر، شريف و اوّل آن، علي بن ابي طالب است... .(ر.ك: همان، ج 1، ص 23.)

براي پي بردن به آياتي كه در مورد اميرالمؤمنيناست، بايد به روايات رجوع كرد. در رواياتي كه ذيل آيات جزء بيست و يكم قرآن كريم وارد شده، چندين آيه در مورد حضرت علياست.

1. آيه 47، عنكبوت; ...وَ مَا يَجْحَدُ بِ ئ‹َايَـَتِنَآ إِلآالْكَـَفِرُونَ در تفسير آية شريفه گفته شده كه مراد از آيات اميرالمؤمنين و ائمه: است.(ر.ك: تفسير نورالثقلين، عبدعلي حويزي، ج 5، ص 375، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.)

2. آيه 69، عنكبوت; وَ الَّذِينَ جَـَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ حضرت عليميفرمايد: انا ذلك المحسن; من همان محسن هستم كه در آيه فرموده با محسنين باشيد.(تأويل الآيات الظاهرة، ج 1، ص 423.)

3. آيه 2، روم; حضرت عليميفرمايد: اين آيه در مورد ما و بني اميه است.(همان، ص 426.)

4. آيه 30، روم; امام باقر7 ميفرمايد: مراد از فطرت ولايت است. امام صادقميفرمايد: مراد از فطرت، توحيد، رسالت پيامبر و ولايت اميرمؤمنان است.(همان، ص 426.)

5. آيه 14، لقمان; امام باقر7 ميفرمايد: رسول اللّه و علي، پدران مردم هستند.(همان، ص 430.)

6. آيه 20، لقمان; امام باقر7 ميفرمايد: نعمت باطني، ولايت اهلبيت و مودت آنان است و نعمت ظاهري، پيامبر و آنچه آورده، ميباشد.(همان، ص 430.)

7. آيه 18، 19 و 20، سجده; در روايت است كه مراد از مؤمن حضرت علياست و مراد از فاسق وليد بن عقبه.(همان، 435.)

8. آيه 6 احزاب; امام باقر7 ميفرمايد: اولواالارحام حضرت علياست.(همان، ص 440.)

9. آيه 23، احزاب; حضرت عليميفرمايد: قرآن كه ميفرمايد: وَ مِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً من منتظر هستم و از كساني هستم كه هرگز عقيدة خود را تبديل نكردند.(همان، 442.)

10. آيه 25، احزاب; مراد از قتال جنگ كردن حضرت علياست.(همان، 443.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.