-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند متعال و امامان معصوموجود فرزند در زندگي را ازسعادتهاي انسان ميدانند؟

دلائل متعددي ميتواند داشته باشد: به نمونههايي از آن اشاره ميكنيم:

1. فرزندان، هداياي الهي هستند: لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَـَوَ َتِ وَ الاْ ئَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـَثًا وَ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُور ;(شوري،49) مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين از آن خدا است، هرچه را بخواهد ميآفريند و به هر كسي اراده كند دختر و به هركس بخواهد پسر ميبخشد.

2. فرزندان، معرّف پدران هستند: امام صادقميفرمايد: از سعادت مرد اين است كه: فرزندي داشته باشد كه از نظر صورت و سيرت، خلقت و خلق، معرّف پدر باشد.(ميزان الحكمه، محمدي ري شهري، ج 4، ص 462; مكتب الاعلام الاسلامي.)

3. فرزندان، كمككار و ياري دهنده والدين هستند: امام زين العابدينميفرمايد: از سعادت مرد آن است كه فرزندي داشته باشد كه به وسيلة او ياري شود.(همان.)

4. فرزندان، سبب آمرزشي والدين ميشوند: پيامبر اكرمميفرمايد: هنگامي كه انسان بميرد، برنامة عمل وي نيز تمام ميشود، و ديگر نميتواند پس اندازي براي خويش تهيه كند، مگر به وسيلة سه چيز كه اگر آنها را داشته باشد پس از مرگ هم براي او نتيجه بخش خواهد بود: 1. صدقة جاريه; 2. آثار علمي 3. فرزندان صالح كه براي پدر و مادر خود با عمل و سخن طلب آمرزش كنند.(بحارالانوار، مجلسي، رحمة الله عليه، ج 2، ص 23، مؤسسه الوفأ.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.