-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3880 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اسم رحمان كه برروي شخص گذاشته شده است بايد عوض شوديانه؟ توضيح دهيد.اسمرحمان ازاسمائي است كه مختص ذات خداوند ـ جل وعلي ـ است.رحمان اسم خاص است اما صفت عام دارد، نامي است كه مخصوص خدا است ، ولي مفهوم رحمتش همگان را دربر مي گيرد. ولي رحيم نامي است كه به خدا وخلق هر دو گفته مي شود اما اشاره به رحمت ويژهبه مؤمنان دارد.1

درقرآن كريم آمده است : قل اذعو الله او ادعو الرحمن ايا ماندعوا فله الاسماء الحسني2يعني (بگوالله را بخوانيد،يا رحمن را هر كدام را بخوانيد (ذات پاكش يكي است) وبراي او نامهاي نيك است)

همانطور كه ملاحظه مي كنيد بجاي اسم الله مي توان رحمان را جايگزين كرد، بنابراين اين اسم اختصاص به خداوند داشته واسم كس ديگري نمي تواند باشد.

ما به شما پيشنهاد مي كنيم با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به تغيير نام خود اقدام كنيد، شما به جاي رحمان مي توانيد عبدالرحمان را براي خود انتخاب كنيد به اين معني كه شما عبد خدا هستيد يا هر نام ديگري كه مي پسنديد، گرچه دراول امر ممكن است دچار مشكل شده وبا نام قبلي شما را صدا بزنند ولي كم كم به گفتن اسم جديد شما عادت مي كنند.(1) تفسيرنمونه،جلد1

سوره مباركه اسراء110

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.