-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3881 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا وجود گروه هاي مختلف در جامعه ضروري مي باشد وعدم وجود آنان آيا مشكلاتي براي ملت ودولت بوجود خواهد آورد؟قبل از اينكه پاسخ سؤال شماداده شود به عنوان مقدمه عرض مي كنيم كه فرهنگ اسلام مملو از عناصر مساعدبراي توسعه است وبديهي است كه اگر وضع مسلمانان از لحاظ ذهني،عيني، روان شناسي واجتماعي مناسب وهماهنگ با اين فرهنگ (فرهنگ توسعه) باشد به خوبي مي توان ازآن بهره گرفت ودرجهت توسعه مطلوب ومورد نظر اسلام حركت نمود ودرارتباط با اهتمام اسلام به هر دو جنبه فردي واجتماعي زندگي انسان و حركت در مسير توسعه يي مطلوب نكاتي را بطور مختصر بيان مي كنيم.

1- بخش وسيعي از مباحث و ابواب فقه مربوط به مسائل روزمره زندگي وتدبير امور دنيوي است مثل تجارت، جهاد، امانت، رهن، قرض وغيره....

2- انسان به عنوان خليفه وجانشين خدا برروي زمين موظف به آباد نمودن زمين است هوأنشاكم منالارض واستعمركم فيها 1

توسعه سياسي يعني فراهم كردن زمينه مناسب براي طرح آزادي انديشه ها به منظور تعيين قابليت ها واصالت ها. از آنجا كه اسلام دين الهي است و قابليت و حقانيت خود را ازآن خدامي داند بنابراين با آغوش باز و بارفتاري منطقي، انديشه هارا به رقابت فرا مي خواند وحتي انديشه هاي مخالف را براي تثبيت نظام كارآمد ومؤثر مي داند. مقام معظم رهبري مدظله العالي در خصوص توسعه سياسي و فضاي آزاد كشور فرموده اند : مطبوعات، حتي راديو و تلويزيون، همواره نظرات گوناگون را درمسايل كشور منعكس كرده ومردم را درمعرض افكار وسليقه هاي گوناگون قرار داده اند، واين موضوعي روشن ومشهود است. حتي ورشكستگان سياسي ودسته جاتي كه در امتحانات متعددي ازآغاز انقلاب مردود ودر نزد مردم سرافكنده وبه وسيله آنان مطرود شده اند نيز هنگامي كه به تحريك اجانب مقالات زهرآگين وكينه توزانه عليه نظام اسلامي و مسؤولان كشور مي نويسند انواع اتهام را به آنان مي زنند اين نوشته را بدون هيچ مانع ورادعي به چاپ رسانده تا هر كجا كه خواننده يي بيابند منتشر مي كنند و علي رغم ميل خود، عملاً وجود آزادي را اثبات مي كنند.2 البته معيارها در توسعه سياسي اخلاق وتحمل ومدارا و پرهيز از تخريب يكديگر به ويژه رعايت مصالح نظام است وآن به عنوان حد توسعه بايد رعايت شود. مقام معظم رهبري فرموده اند : تفكرات ومعارف سياسي در جامعه بايد معارف واضح ودور ازنفاق ودو گونه گويي ودوگونه انديشي باشد.3

پس از اين مقدمات نتيجه مي گيريم كه وجود گروههاي مختلف درجامعه كه حول محور ارزش هاي اسلامي حركت كنند امري ضروري است كه موجب پيشبرد اهداف نظام مي شود ودر توسعه وشناساندن اسلام نقش بسزايي دارند وعدم وجود آنان در يك جامعه اسلامي كه كامل ترين دين و كامل ترين قوانين را دارد نقيصه اي بزرگ محسوب ميگردد.كه روند پيشرفت نظام وتوسعه دين را باچالشي روبرو مي كند وممكن است باعث بروز مشكلات گردد.(1) سوره قصص/77 كتاب اسلام وتوسعه 31- 30- 29

(2) حديث ولايت،ج4،ص260 كارآمدي سياست دفاعي ازديدگاه مقام معظم رهبري،ص106 - 105

پرسش وپاسخ از محضر مقام معظم رهبري،ص374

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.