-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3882 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ـ آيا اشخاص اول دولت يا مملكت با وجود احزاب در جامعه و كلا با آنان موافق هستند يا نه؟

ـ با توجه به اختلافات و تعارضات ميان حزبهاي مختلف جامعه آيا مي توان حزبي درجامعه به رسميت شناخت وبا آن همكاري كرد؟ (نظر رهبر)

ازنظر رهبر معظم انقلاب وديدگاه ايشان نسبت به احزاب، خود ايشان مي فرمايند :

تقسيم بندي جناحها به چپ و راست و مدرن وسنتي وغيره، حرف است؛ اينها حقايق نيست. حقيقت عبارت است ازآن تكليف ومسئوليتي كه شما داريد آن مهم است.

من خطوط سياسي را از يك منظر نگاه مي كنم. براي من اسمها اهميت ندارند، براي من مغزها و دلها وعملها اهميت دارند. هركس به اسلام وارزشها، به امام، به مصالح ملي وبه سرنوشت اين كشور علاقه نشان بدهد او براي من عزيزتر است؛ متعلق به هر خطي باشد؛ متعلق به هر جماعتي باشد؛ متعلق به هر جريان سياسي باشد. سعي كنيد خود را با اين معيارها تطبيق بدهيد.

من به شما عرض كنم؛ عزيزان من! اين اختلافات سياسي و جناحي كه گاهي خيلي بزرگ نشان داده مي شود، به اين بزرگي نيست؛ به اين اهميت نيست. مردم راه خودشان را مي روند. راه مردم، راه اسلام، راه انقلاب و....راه خدا وراه امام بززگوار است. مردم با اين خط كشي هاي تصنعي ومصنوعي كاري ندارند، دشمن دوست مي دارد جناحها را بيشتر به جان خود بيندازد.

من به يك جريان سياسي خاص اشاره نمي كنم؛ خطاب من به همه است. براي من آن خط وآن خط و هر خط سياسي وسليقه ي سياسي ديگر، تفاوت نمي كند. براي من، مناط وملاك، راه خدا وراه امام وراه اسلام و حفظ كشور ورعايت مصالح مردم وحفظ آينده ي كشور مطرح است. براي من فرق نمي كند كه فلان كس متعلق به خط الف است، فلان كس متعلق به خط ب است

همانطور كه از بيانات رهبري استنباط مي شود حزب يا گروه خاصي موردنظر شان نيست. بلكه آنچه مورد نظرشان ميباشد راه امام و انقلاب مي باشد ضمن اينكه بايد به اين نكته اشاره كرد كه حركت در اين راه منوط به اين نيست كه حتماً در يكي ازاحزاب ويا جناحها عضو باشيم بلكه با حركت در اصولي كه امام راحل تبيين كرده اند و روشنگريهايي كه مقام معظم رهبري درمقاطع مختلف دارند مي تواند دراين راه سير نمودو درسالي كه از طرف مقام معظم رهبري بنام سال خدمتگزاري ناميده شده در جهت خدمت به مردم تلاش نمود با توجه به آنچه گذشت پاسخ سؤال سوم شما نيز تا حدودي بيان شد.پرسش و پاسخ از محضر مقام معظم رهبري،ص384،392،393،394

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.