-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38840 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به آية 11 سوره حجرات كه مؤمنين را از تمسخر و به كار گرفتن لقبهاي زشت براي يك ديگر بازداشته و همچنين با توجه به سخن حضرت عليدر نهجالبلاغه دربارة عمر (ص 712، سخن 219، ترجمه فيضالاسلام) و خطبة ديگر امامدر مورد نهي از نفرين و لعن كردن به بندگان خدا، آيا لعن و نفرين فرستاد به عمر و... توسط شيعيان، كار درستي است؟

تمسخر و استهزا و فحاشي به ديگران، به خصوص افراد با ايمان كاري زشت و غير اخلاقي است; هم چنين نفرين و لعن ديگران نيز، كار صحيحي نيست، مگر افرادي كه قرآن و اهلبيت:، آنها را استثنا نمودهاند.

خداوند متعال در قرآن كريم گروه و اشخاصي را مورد نفرين و لعنت خويش قرار داده است; از جمله:

1. تكذيب كنندگان كتاب آسماني قرآن و حق; كساني كه دلايل روشن و وسيلة هدايتي را كه نازل كرديم، بعد از آن كه در كتاب براي مردم بيان ساختيم كتمان ميكنند، خدا آنها را لعنت ميكند و همه لعن كنندگان نيز آنها را لعن مينمايند. (بقره، 159) كه اشخاصي مانند ابوجهل، ابولهب و... را شامل ميشود كه البته ابيلهب در سوره مسد، آيه 1، نيز مورد نفرين و لعنت خداوند متعال قرار گرفته است.

2. كافراني كه در حال كفر از دنيا ميروند; كساني كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنها خواهد بود. (بقره، 161)

3. استكبارگران و زورگوياني مانند فرعون و لشكريان و ياران كه خداوند متعال آنها را مورد لعنت قرار داده و ميفرمايد:

در اين دنيا لعنت پشت سر لعنت نصيب آنها كرديم، و روز قيامت از زشت رويانند. (قصص، 42)

4. ابليس; و لعنت بر تو خواهد بود تا روز قيامت. (حجر، 35)

5. بني اميه; براساس برخي روايات و سخنان پيشوايان معصوم منظور از الشجرة الملعونة (درخت لعنت شده) در سورة اسرأ، آيه 60، بني اميه و خاندان آنها هستند. چنان كه حضرت امام صادقميفرمايد: درختي كه در قرآن مورد لعنت قرار گرفته، همان خاندان اميه و بني اميه هستند.(ر. ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 170، دارالكتب الاسلامية، تهران / تفسير العياشي، محمد بن مسعود عياشي، ج 2، ص 297، چاپخانه علميه، تهران و... .)

6. آزار دهندگان خدا و رسول: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُو لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الاْ ?َخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا; (احزاب،57) و آنها كه خدا و پيامبرش را اذيت ميكنند، خداوند آنها را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ميسازد، و براي آنها عذاب خوار كنندهاي آماده كرده است. و يا فقرات زيادي از ادعيه و زيارات وارد شده از معصومين: مانند زيارت عاشورا كه پايهگذاران ظلم و جور به اهلبيت: و قاتلين آنها و تمام بني اميه و پيروان آنها را مورد لعن قرار داده است. با توجه به لزوم ترك لعن و نفرين به افرادي بيگناه، شايسته است كه مسلمان مؤمن در نفرين و لعن ديگران دقت نموده، تا مبادا فرد بيگناهي را مورد لعن قرار دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.