-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38843 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا هنگام زيارت، ضريح را ميبوسيم، در حالي كه از نظر اهل تسنن اين كار نوعي، بتپرستي است. نظر اسلام در اين باره چيست؟

برخي از گروهها، مانند فرقة وهابيت، ساختن ضريح و بارگاه روي قبر امامان و بزرگان و بوسيدن آن، و حتي ساختن مسجد در كنار مزارشان را جايز ندانسته، آن را عبادت و پرستش صاحب قبر، و نوعي شرك و بتپرستي ميدانند. لذا حكومت وهّابي عربستان در حدود هشتاد سال پيش بارگاه و مزار متبركة ائمه بقيع: در مدينه را خراب كرد و فقط صورتي از قبر آنان به جاي گذاشت. آنان براي اثبات اين عقيدة باطل خود، دليلهايي آوردهاند كه هيچ كدام قابل پذيرش و ثابت كنندة مدعاي آنان نيست جهت آگاهي بيشتر از تاريخ پيدايش اين عقيده و همچنين بررسي دليلها و جواب آنان، به كتاب آئين وهّابيت، استاد جعفر سبحاني، نشر دفتر انتشارات اسلامي مراجعه فرماييد.

شرك و بت پرستي آن است كه كسي براي خداوند سبحان شريك قائل شود، و غير او را پرستش نمايد; بنابراين، ساختن ضريح و بوسيدن آن اگر به منظور پرستش صاحب قبر يا پيامبر و امام باشد، بدون شك اين عمل شرك و ممنوع ميباشد، ولي اگر براي تعظيم و احترام صاحب قبر (يعني كسي كه سزاوار احترام است،) باشد شرك محسوب نميشود; زيرا هر تعظيمي شرك نيست، بزرگداشت چيزي كه به پروردگار منسوب باشد، تعظيم شعائر به شمار ميآيد كه قرآن كريم به محترم شمردن آن سفارش نموده است; وَ مَن يُعَظِّمْ شَعَغرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ ;(حج،32) هر كه نشانههاي خدا را بزرگ دارد، همانا آن بزرگ داشت از پرهيزكاري دلها است. چنان كه لمس نمودن و بوسيدن حجر الاسود جزء شعائر الهي است و اين كار شرك به حساب نميآيد; بنابراين همان گونه كه تخريب قبور و بناها، اهانت و تحقير صاحب قبر به شمار ميآيد، وجود بارگاه، ضريح و بوسيدن آن، بزرگ داشت شعائر و احترام به پيامبر، امامان و اولياي الهي است.

افزون بر آن، بوسيدن ضريح بزرگان، نشانة پيوند و علاقة ما به آنان است، نه پرستش آنان، چنان كه پدر به نشانة محبتي كه به فرزند خردسالش دارد، او را ميبوسد، و يا مسلمانان جهت احترام و علاقة به قرآن مجيد، جلد آن را ميبوسند، و اين كارها شرك به حساب نميآيد.

درست است كه در، ديوار، قبر و ضريح، جز خاك و فلز چيز ديگري نيست، ولي اينها بر اثر مجاورت و نزديك بودن به بدن مقدّس آنان، داراي احترام، ارزش و آثار خاصّي شدهاند; چنانكه پيراهن حضرت يوسفغ پارچهاي بيش نبود; ولي بر اثر مجاورت با يوسف، داراي ارزش و خاصيتي شده بود كه حضرت يعقوبغ آن را به چشم خود ماليد و بينا شد. (ر.ك: يوسف، 96)

اولياي الهي، داراي آثار درخشان معنوي هستند، كه بهرهگيري از آثار آنان، نه تنها شرك نيست، بلكه توحيد خالص است، زيرا چنين آثاري، از عقيدة پاك و ناب توحيدي آنها، نشأت گرفته است.( اقتباس از: عقايد تطبيقي، حسين رجبي، ص 81، انتشارات دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در امور اهل سنت بلوچستان / معالم المدرستين، علامه سيد مرتضي عسگري، ج 1، ص 67ـ74، نشر المجمع العلمي الاسلامي / صد و يك مناظره جالب و خواندني، محمدي اشتهاردي، ص 175 ـ 177، انتشارات علامه، قم / آيين وهابيت، استاد جعفر سبحاني، دفتر انتشارات اسلامي. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.