-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38844 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نام حضرت علي در قرآن نيامده است؟

نيامدن نام مبارك حضرت عليدر قرآن كريم، علل متعددي دارد:

1. قرآن، آخرين كتاب آسماني است و بايد براي هميشه از تحريف، مصون بماند. تحريف نشدن قرآن مربوط به قرآني است كه در دست مردم است: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَـَفِظُونَ;(حجر،9) نه قرآنِ در لوح محفوظ.

در جامعة انساني، افراد مؤمن، منافق، كافر، مشرك و معاند وجود دارند. كساني كه از اسلام ضربه خورده و منافع ماديشان آسيب ديده است و كساني كه در سينه حب رياست دارند و ميخواهند بر اريكة قدرت تكيه زنند، حتماً براي جبران گذشته و رسيدن به اهدافشان، در صدد مقابله با اسلام برميآيند; اگر بتوانند اسلام را از ريشه نابود كنند، اين كار را ميكنند ـ گرچه تا كنون نتوانسته و در آينده هم نخواهند توانست ـ و اگر نتوانند دست به تحريف اسلام و قرآن ميزنند. خداوند حكيم، مصونيت قرآنِ موجود را در چنين جامعهاي از خطر تحريف لفظي تضمين كرده است; اين مصونيت راه كارهايي ميطلبد.

اگر نام حضرت عليدر قرآن ذكر ميشد، كساني كه جاهطلب و رياست خواه بودند و كساني كه بستگانشان در جنگها به دست حضرت عليكشته شده بودند و كينة آن حضرت را در دل داشتند، در صدد تحريف قرآن برميآمدند و آياتي را كه نام آن حضرت در آن ذكر شده، از قرآن محو ميكردند; همان گونه كه بيست و پنج سال، اميرالمؤمنين را خانهنشين كردند و در زمان 5 سال حكومتش سه جنگ داخلي را بر ايشان تحميل كردند. پس بيان نشدن نام حضرت عليدر قرآن، يكي از راهكارهاي حفظ قرآن از تحريف است.

2. قرآن به بيان كليات ميپردازد; بنابراين به ندرت اسامي اشخاص زمان حضرت رسولدر قرآن به چشم ميخورد; مثلاً در آيه 173 و 175 آل عمران، از نعيم بن مسعود به الذين و الشيطان ياد ميكند، بدون آنكه نام او را ذكر كند.

خداوند تفصيل كليات قرآن را به به حضرت رسول وانهاده است: وَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم (نحل،44) قرآن، كليات مربوط به موضوع امامت را بيان كرده و جزئيات آن را رسول تبيين نموده است.

ابوبصير ميگويد: از امام صادقپرسيدم: مردم ميگويند: چرا از حضرت عليو اهلبيت او نامي در قرآن كريم نيامده است؟ امامفرمودند: به كساني كه چنين اعتراضي ميكنند، بگوييد: همان گونه كه نماز در قرآن آمده، ولي سه يا چهار ركعت بودن آن مشخص نشده و پيامبر آن را براي مردم تفسير كرد، همچنين زكات در قرآن نازل شده، ولي مقدار آن مشخص نشده و رسول خدا آن را براي مردم تفسير كرد.... همينطور در قرآن نازل شده است كه (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاْ ?َمْر;(نسأ،59) از خدا و رسولش و اولي الامر اطاعت كنيد.) اين آيه دربارة امام علي و حضرت حسن و حسين: نازل شده و پيامبر فرمود: هر كه من مولاي اويم پس علي مولاي اوست. ]يعني همانگونه كه تفسير جزئيات نماز، زكات و حج و... به پيامبر واگذار شده، معرفي اوليالامر و ذكر اسماي آنان به پيامبر واگذار شده است.[(ر.ك: غاية المرام، محدّث بحريني;، ص 165، ح 3.)

3. ذكر خصوصيات و اوصاف و نبردن اسم، حس كنجكاوي مردم را تحريك ميكند تا بررسي كنند و به فردي كه اين ويژگيها را دارد پي ببرند و اين شيوه بيشتر در ذهنها جاي ميگيرد; مانند آية ولايت كه ميفرمايد: وليّ شما خدا، رسولش و كسي است كه ايمان آورد، نماز را برپا ميدارد و در حال ركوع زكات ميدهد.

4. با توجه به آيات فراواني كه در مورد حضرت عليدر قرآن وجود دارد، ديگر به ذكر نام مبارك آن حضرت نيازي احساس نشده تا نام ايشان برده شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.