-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا با آن كه امامان معصوم: انسانهاي ساده و بي آلايش بودند، مرقدهاي شريف آنان، با طلا و چيزهاي گرانقيمت تزئين شده است؟

امامان معصوم: و روايات آنان و هر گونه آثاري كه از آنان به جا مانده است، همگي از شعاير الهي هستند و آنها را بايد احترام گذاشته زنده نگه داشت، زيرا خداوند فرمان داده است كه هر چه منسوب به من و دين من است، بايد احترام شود: وَ مَن يُعَظِّمْ شَعَغرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ ;(حج،32)و هر كس شعاير الهي را بزرگ دارد، اين كار نشانة تقواي دلهاست. مردم براي احترام و بزرگداشت است كه مزار آنها را با سنگها و فلزّات گران قيمت بنا و تزيين ميكنند. در واقع با اين كار ميخواهند درجة اخلاص و وفاداري خود را به آنان و فرمان خدا، نشان دهند. درست است كه ائمه معصومين: ساده زندگي ميكردهاند، ولي اين دليل نميشود كه بارگاه و حرم آنان نيز ـ كه ساختن و نگهداري از آنها يكي از وظايف ماست ـ ساده باشد. از شما ميپرسيم: اگر روزي ميشد كه عليرا به خانة خود دعوت ميكرديد، آيا براي او نان خشك و نمك ميآورديد؟ درست است كه عليبه نان جو و نمك اكتفا ميفرمود، ولي در زماني كه ايشان مهمان شما باشد، شما وظيفة خودمي دانيد كه بهترين غذايي را كه داريد، براي ايشان بياوريد، هر چند ايشان استفاده نكنند و به طعام ساده اكتفا نمايند.

امروز قبور معصومين: امانتي در دست ماست كه مردم وظيفة خود ميبينند، بهترين چيزي را كه دوست دارند، در آنجا خرج كنند تا سبب ترويج دينشان شود و قدمي در راه آخرتشان برداشته باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.