-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

الگوپذيري از امامان معصوم: در زندگيها چه تأثير و اهميتي و در چه بخشهايي دارد؟

گرايش به الگو و تأثير پذيري از آن در امور مختلف زندگي فردي و اجتماعي، از جمله گرايشهاي فطري انسان است و فطرت كمال جوي انسان او را وا ميدارد تا براي رسيدن به هدف و كمال از بهترين الگوها استفاده كند.

از طرفي قرآن كريم، كه كتاب هدايت و پاسخگو به نيازها و خواستههاي فطري انسانهاست، به نياز مهم بشر (نياز به الگو) پاسخ گفته است و پيامبران، پيشوايان معصوم: و اوليأ الهي را الگوي خوبي براي انسانها معرفي كرده و تأكيد فرموده كه در تمام امور فردي و اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... از آنها تأثير و سرمشق بگيرند. چنان كه قرآن كريم ميفرمايد: لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ اللّهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ; (احزاب،21) براي شما در زندگي رسول خدا9 سرمشق نيكويي بود... پيامبر اكرمامامان معصوم: و اوليأ الهي در تمام زندگي، در روحيات عالي، شكيبايي، هوشياري، صداقت، درايت، مديريت، اخلاص، توجه به خدا، تسلط بر حوادث، تسليم نشدن در برابر سختيها و مشكلات، قيام در برابر ظلم و ستم، مبارزه با جهل و شرك و... سرمشق و الگوي خوبي هستند.

بنابراين، هر كس از اين بزرگواران در امور مختلف و متعدد زندگي فردي و اجتماعي خود پيروي و الگو برداري كند، ميتواند با توكل به خدا و استعانت از او در مراحل زندگي در دنيا و آخرت سرافراز باشد.

همچنين الگو پذيري از حضرت فاطمه، حضرت زينب، حضرت خديجهو ساير بانوان پاكدامن و مؤمن در زمينههاي تربيت و تزكيه، تعليم، و ساير صحنههاي فردي و اجتماعي براي زنان و دختران پاك و مؤمن ميتوانند در زندگي فردي و اجتماعي الگوي مناسبي باشند.(ر.ك: نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 17، ص 264 - 266; ج 24، ص 18 - 24، دارالكتب الاسلامية / دنياي نوجوان، محمدرضا شرفي، ص 394 - 411، انتشارات تربيت.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.