-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38848 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن كريم دربارة زيات كردن امامان معصوم: چه فرموده و چه پاداشي براي زيات كنندگان پيش بيني كرده است؟

خداوند متعال ميفرمايد: ...ومَن يُعَظِّم شَعـغرَ اللّهِ فَاِنَّها مِن تَقوَي القُلوب; (حج،32)... و هر كس شعائر الهي را بزرگ دارد. اين كار نشانه تقواي دلها است.

در قرآن به مكانهاي زيارتي و مقدس به دو گونه اشاره شده 1. به صراحت; مثل سرزمين مقدس بيت المقدس (اسرأ،1) سرزمين طوي; (طه، 12) كعبه و بيت الحرام; (مائده ،97) و... .

2. مكانهايي كه به طور كلي اشاره شده و انسانها را به اهميت و احترام آنها توجه داده شده است; چنان كه در آيه مذكور خداوند متعال متذكر شده است; شعار جمع شعيره و به معناي علامت و نشانه است و در آيه نشانههاي وجود خداوند منظور نيست; زيرا همه عالم نشانة وجود اويند; بلكه مقصود نشانههاي دين اوست، به همين خاطر برخي از مفسران شعائر اللّه را به معالم دين اللّه. يعني نشانههاي دين خدا تفسير كردهاند و تمام آن چه در برنامههاي ديني وارد شده و انسان را به ياد خدا و عظمت آيين او مياندازد جزء شعائر الهي است و بزرگداشت و زيارت آنها، نشانة تقواي دلها است.

خداوند متعال در جايي ديگر ميفرمايد: في بُيوتٍ اَذِنَ اللّهُ اَن تُرفَعَ ويُذكَرَ فيهَا اسمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالغُدُوِّ والاصال;(نور،36) در خانههايي كه خدا اجازه داده كه ]قدر و منزلت[ آنها رفعت يابد و نامش در آنهاياد شود، در آن ]خانه[ ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش ميكنند. اين خانهها و مكانها، همان مراكزي است كه به فرمان پروردگار، استحكام يافته و مركز ياد خدا است و حقايق اسلام و احكام خدا از آنها نشر مييابد و در اين معناي وسيع و گسترده مساجد، خانههاي انبيا و اوليا، حرم و قبور مطهر آنان و به طور كلي هر كانوني كه به فرمان خدا بر پا شود و نام او در آن برده شود و هر صبح و شام مردم را به ياد خدا بياورد، چنين مكانهايي مركز مشكات انوار الهي، ايمان، هدايت و داراي تقدس و احترام است. بر اساس اين آيه مكانهايي كه معارف الهي در آن مطرح ميشود و يا مرقد اشخاص بزرگ همچون پيامبران و امامان: و علما، مراجع و دانشمندان الهي ميباشد، همگي داراي تقدس و احترامند و زيارت آنها داراي اهميت و ثواب فراواني است.

(در روايات اسلامي نيز به زيارت مكانهاي مقدس و اشخاص بزرگوار و مقدس تأكيد فراوان شده و ثواب زيادي براي آن ذكر شده است; چنان كه پيامبر اكرمميفرمايد: من زارني في حياتي او بعد موتي فقد زار اللّه تعالي; هر كس مرا در حال حيات و يا بعد از مرگ زيارت كند، مانند اين است كه خداوند متعال را زيارت كرده باشد.(بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 97، ص 140، دار احيأ التراث، بيروت)

امام صادقميفرمايد: هيچ نقطهاي از جهان نزد خدا، محبوتر از مقام سعي بين صفا و مروه نيست.(بحارالانوار، همان، ج 96، ص 234.)

باز آن حضرت ميفرمايد: هر كس ]امام[ حسينرا در حالي كه آشنا به حق اوست، زيارت كند، خداوند ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول را براي او مينويسد و گناهان گذشته و آيندة او را ميبخشد.(بحارالانوار، همان، ج 98، ص 20.)

زيارت اشخاص، در حال زندگي و مرگ، سودمند و مورد توجه قرآن و روايات اسلامي قرار گرفته است، مثلاًپيامبر گراميميفرمايد: و صلو عليّ حيث ما كنتم فان صلاتكم و سلامكم يبلغني; در هر حال كه هستيد، بر من درود فرستيد، همانا درود و سلام شما به من ميرسد.(بحارالانوار، همان، ج 97، ص 190)

حضرت امام حسن به رسول اكرمعرض كرد: پدر جان! پاداش كسي كه شما را زيارت كند چيست؟ رسول خدا9 فرمود: فرزندم هر كه زنده و مردة مرا يا پدر تو يا برادرت و يا خودت را زيارت كند، بر من است كه در روز قيامت ديدارش كنم و او را از گناهانش نجات دهم.(ميزان الحكمه، محمد محمديري شهري، ج 4، ص 302 - 303، مكتب الاعلام الاسلامي.)

قال رسول اللّه: ستدفن بضعة منّي بارض خراسان لايزورها مؤمن الا اوجب اللّه عزوجل له الجنة و حرّم جَسَدَه علي النار; پيامبر اكرمميفرمايد: زود باشد كه پارهاي از تن من در خاك خراسان دفن شود، هيچ مؤمني آن را زيارت نكند مگر آن كه خداي عزوجل بهشت را بر او واجب و بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند. (امالي، شيخ صدوق، ص 63، انتشارات كتابخانه اسلامي .)

حضرت امام جواد7 ميفرمايد: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة; هر كه قبر عمهام را در قم زيارت كند، پاداشش بهشت است. (وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 14، ص 576، انتشارات مؤسسه آل البيت، قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.