-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3886 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

به چه دليل نيم نگاهي از زندگي مسؤلان و سران كشور به مردم نشان نمي دهيد تا ببينيم كه در رأس امور چه مي گذرد واين شايعات كه در امور اجتماعي وسياسي و.... كارهاي خلافي از جمله رشوه گرفتن و....انجام مي گيرد براي ما روشن شود؟ وما حرف دلمان و سؤال هايمان را نمي توانيم با مسؤلان مطرح كنيم؟جهت اول اين است كه همه ما بايد به عنوان يك وظيفه وتكليف الهي به نصيحت وموعظه وامر ونهي مسؤلان و نيز مؤاخذه و بازخواست ونيز تقدير و تشكر وسپاسگزاري از طريق رسانه هاي جمعي و گروهي بپردازيم بدين معني كه تك تك افراد و اعضاي جامعه به عنوان يك وظيفه وتكليف شرعي وملي بايد نسبت به آنچه در محيط اطرافشان مي گذرد و آنرا مشاهده مي كنند و بخصوص نسبت به عملكرد امرا وكارگزاران حكومت كه عمل خوب وبد آنان به شريعت اسلامي نيز منتسب مي شود و مي تواند مشوقيا مخرب اعتقادات، باورها و ارزشهاي اسلامي باشد، حساسيت نشان بدهند و ازامور خير و نيك استقبال كنند وعاملان آنرا تحسين نمايند واز كارهاي شر وزشتبرائت بجويند وبا آن به مخالفت برخيزند وازكانالهاي ارتباطي رسمي و مجاري قانوني ونيز توجه دادن افكار عمومي و رسانه ها از ادامه اين امور جلوگيري نمايند. يقيناً اگر چنين جوي در فضاي كشور حاكم شود و همه از يكديگر مراقبت نمايند ومردم مسؤلان را تحت مراقبت بگيرند و عمل آنان را به بوته نقد بگذارند، ميزان تخلفات ونابسامانيها تا حدود زيادي، كاهش خواهد يافت.

اميرالمؤمنين( مي فرمايد : دلسوزترين مردم نسبت به تو آن كسي است كه بيش از ديگران در اصلاح تو بكوشد.1

در سفارش به مالك كه جامع ترين دستورات حكومتي است سفارش مي فرمايد : حاكم خودش را در معرض ديد وانظار عموم قرار دهد و پنهان شدن (خود وزندگي) از رعيت را تنگ خويي و كم اطلاعي از وضعيت حكومت مي شمارد.2 ولي اين انديشه وتفكر در جامعه ما فرهنگ نشده است. بايد بطور مكرر اين مفاهيم را بصورت همگاني در مجامع و محافل و رسانه ها مطرح سازيم تا فرهنگ و ارزش شود و مسؤلاني كه با رعيت وتوده مردمدم خور باشند ارزشمند تلقي شوند وكساني كه خود

وزندگي شان از توده مردم فاصله داشته باشد، طرد ومطرود بشوند.

البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه نمايش جلوه هاي زندگي مسؤلان طراز اول باتوجه به اينكه چنين فرهنگي حاكم وغالب نيست، هر چند ساده وبي آلايش باشد، درمنظر عوام شايد مورد پذيرش قرار نگيرد واين تصور دراذهان زنده شود كه اين ها نمايش و غير واقعي است لذا كمتر از جزئيات زندگي رهبري معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا...خامنه اي و ساير مسؤلان رده اول كشور كه داراي زندگي ساده و بي آلايشي هستند اطلاع نداريم.

اميدواريم به روزي برسيم كه به نمايش واقعيتزندگي مسؤلان نيازي نداشته باشيم، يعني امتزاج مردم ومسؤلان بگونهاي طبيعي باشد كه مردم خودشان ببينند و مشاهده كنند ونيازي به نمايش نباشد تا احساس شود غيرواقعي است. البته در شرايطي كه احساس ناامني براي مسؤلان وجود دارد دراين امتزاح محدوديت ايجاد مي شود و شايد يكي از جهات بي اطلاعي مردم از زندگي عالي رتبه هم مسائل حفاظتي است.

لواساني سيد علي، شكوفه هاي محبت،ص195

(2) نامه 53 نهج البلاغه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.