-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38865 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اهل سنت بر اساس كدام آيه و حديث متفاوت از شيعهها وضو ميگيرند؟

آيه وضو كه مورد اختلاف اهلسنت و شيعه ميباشد در سوره مائده آيه 6 آمده است، كه ميفرمايد: فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرَافِقِ; ]چون خواستيد به نماز بايستيد[ صورت و دستهايتان را تا آرنجها بشوييد الي قيد براي ايديكم است كه موضوع حكم است نه خود حكم (فاغسلوا); بنابراين الي براي بيان حدّ شستن است نه كيفيت شستن، و در اينصورت بايد گفت: دستها بايد تا مرفق شسته شود، نه اينكه شستن تا مرفق باشد; امّا اينكه اين شستن از پايين به بالا باشد; ]چنان كه در ميان اهل تسنن رايج است[ و يا از بالا به پايين، آيه نسبت به آن ساكت است; پس بايد قرينهاي از خارج به ما كمك، و يكي از اين دو قِسم شستن را معين كند، و در اينجا علاوه بر شستن طبيعي كه هر انساني وقتي ميخواهد دست و يا عضو ديگرش را بشويد از بالا به پايين ميشويد، روايات واردة از اهل بيت: هم به همان طريقة طبيعي فتوا ميدهند، و آن شستن آرنج به طرف سر انگشتان است; بنابراين، پر واضح است كه وضوي رسولاكرمنيز مثل همين وضويي بوده كه شيعه ميگيرد; زيرا بعد از رسولاكرمامامان معصوم: و فرزندان به حق رسولاكرمهستند كه ميتوانند بيانگر سيرة راستين جدّشان باشند، و آنچه از امامان به ما رسيده، نيز بيانگر همين وضويي است كه علماي شيعه به آن اعتقاد دارند.]علماي شيعه نيز احكام و فروعات دين را از روايات امامان: گرفتهاند[; مثلاً در روايتي از زراره و بكير نقل شده كه از امامباقر7 از وضوي رسولاكرمپرسيدند. حضرت فرمان داد ظرف آبي آوردند دست راست خود را در آب فرو برد، مشتي از آن آب را برگرفته و به صورت خود ريخت و صورت خود را با آن شست; سپس دست چپ خود را در آب فرو برد و مشتي از آن گرفت و به ساعد خود ]يعني از مرفق به پايين[ ريخت، و دست راست خود با آن شست; ولي همواره دست را از بالا به پايين كشيد، و هيچگاه از پايين به طرف مرفق نكشيد، نه در دست راست و نه در دست چپ; سپس با كف دست راست خود، با دست چپ همان كرد كه در دست راست كرد،...(فروع كافي، ج 3، ص 25 ـ 26، ج 4.)اين روايت معروفي است كه موافق با مفهوم آن، روايات ديگري نيز از امامان رسيده است; البته اهل تسنن هم، اين گونه وضو گرفتن را خلاف آيه و باطل ندانستهاند; چنانكه فخر رازي از دانشمندان اهل تسنن، در ذيل همين آيه در مسأله 33 مينويسد: فقها، عموماً شستن از آرنج به طرف سرانگشتان را مخّل صحت وضو نميدانند، ولي آنرا مخالف سنّت بر ميشمارند.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي;، ج 5، ص 379، نشر اسلامي ـ تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 4، ص 286، نشر دارالكتب الاسلاميه.)در مورد مسح، عمل شيعه موافق نص قرآن و اهلسنت مخالف آن است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.