-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38869 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا قرآن در آن دنيا به فرياد انسانهاي مؤمن ميرسد و شفاعت ميكند؟

از آيات و روايات استفاده ميشود، يكي از حاميان و شفاعتكنندگان انسان در روز قيامت، قرآن است. امامعليميفرمايد: و اعلموا?گنه شافع مشفع و قائل مصدق و انه مَنْ شفع له القرآن يوم القيامة شُفِّع فيه و من محل به القرآن يوم القيامه صُدّق عليه; آگاه باشيد كه شفاعت قرآن پذيرفته شده، و سخنش تصديق ميگردد، آن كس كه در قيامت، قرآن، شفاعتش كند بخشوده ميشود و آن كس كه قرآن از او شكايت كند محكوم است

از اين فرمايشها بهره ميگيريم كه قرآن، كتابي معمولي مانند ساير كتب نيست; بلكه گوهر گرانسنگ، بزرگترين مخلوق الهي، بيانكنندة همه چيز، داراي يك حقيقت باطني، ملاك و ميزان اعمال، كتاب هدايت و درمان، نسخة شفابخش و كتاب نور و كرامت و هدايت است. هر كس معارف آن را بفهمد و به دستورات آن عمل نمايد، در دنيا و آخرت سعادتمند خواهد شد. اين همان حمايت قرآن از بندگان خداست. خداوند متعال ميفرمايد: اللَّهُ الَّذِيَّ أَنزَلَ الْكِتَـَبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزَانَ; (شوري، 17) خداوند كسي است كه كتاب را به حق نازل كرد و آن را ميزان ]سنجش حق و باطل[ قرار داد. وقتي قرآن ميزان باشد، در صورتي به نفع ما حكم ميكند و از ما حمايت مينمايد كه با آن همراه و همگام باشيم.( تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 25، ص 259; ج 20، ص 389ـ394، دارالكتب الاسلامية. )

در روايتي از امام صادقآمده است: كسي كه در خانهاش قرآن باشد، و گرد و غبار بر آن نشسته باشد و آن را نخواند; قرآن از او نزد خدا شكايت ميكند.( ر.ك: بحار الانوار، علامه مجلسي;، ج 89، ص 195، داراحيأ التراث العربي. )

در روايت ديگري پيامبر اكرمميفرمايد: قرآن شفاعت كنندهاي است كه شفاعتش پذيرفته ميشود، و شكايت كنندهاي است كه شكايتش قبول ميشود; كسي كه قرآن را پيش روي خود قرار دهد ]و از قرآن پيروي نمايد[ او را به سوي بهشت ميكشاند، و هر كس آن را پشت سر قرار دهد، او را به آتش جهنم ميكشاند( بحار الانوار، همان، ج 89، ص 17 و 20 / ميزان الحكمة، محمدي ري شهري، ج 10، ص 4802، دارالحديث. )

بنابراين هر كس قرآن را پشت سر قرار دهد. قرآن كريم در روز قيامت از او شكايت خواهد كرد.

پشت سر قرار دادن قرآن ممكن است به چند صورت باشد:

1. كسي كه در صدد آموزش و ياد گرفتن قرآن نباشد.

2. كسي كه قرآن را ياد گرفته و ميتواند قرآن بخواند; اما در تلاوت آن سستي ميكند و نميخواند.

3. كسي كه قرآن ميخواند، اما به آن عمل نميكند.

4. آن كسي كه از روي بي احترامي قرآن را پشت سر خود قرار دهد.

در روايتي از امام صادقآمده كه: در قيامت، قرآن به صورت نيكو تمثل مييابد. شخصي ميگويد: تو كيستي بدين خوبي؟ كاش براي من بودي! در جواب ميفرمايد: آيا مرا نميشناسي؟ من فلان سورهام! اگر مرا فراموش نميكردي، تو را به اين مقام رفيع ميرساندم.( سيماي قرآن، آيتالله حسنزاده آملي، ص 123، تأليف عباس عزيزي، انتشارات بلوغ. )

در حديث ديگري از پيامبر9 نقل شده است كه: در روز قيامت قرآن نزد صاحبش (قاري) در چهرة جواني نيكو روي رنگ برگشته ميآيد به او ميگويد: من بودم آن كه شبت را بيدار ميداشتم، روزهايت را تشنه ميداشتم و آب دهانت را خشك ميداشتم و اشكت را روان ميداشتم، هر كجا باشي من با توأم و...( همان، ص 89 ـ 90. )

روايات فراواني در اين زمينه وارد شده است كه از مجموع آنها فهميده ميشود، حقيقت قرآن ما را درك ميكند و از اهلش شفاعت خواهد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.