-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3887 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا استعدادهايي كه در اين مملكت هستند حمايت نمي كنيد و آنها را مي كشيد و خفه مي كنيد؟ ما نخبگاني داريم كه مي توانند اين مملكت را به اوج اعلاء برسانند ولي حمايت نمي شوند، به همين دليل است كه بيشترين آمار فرار مغزها را در جهان، ايران دارد.

آنچه عقل و منطق و بويژه شرع مقدس ما را به آن توصيه مي كند آن است كه در قضاوتهاي خود در مورد موضوعات مختلف منصفانه و عادلانه قضاوت كنيم. طرح سئوا ل با اين عبارات نشانه نوعي پيش داوري عجولانه و قضاوتي غير منطقي است. بخش اول عبارت را كه مدعي عدم حمايت از استعدادها و حتي كشتن و خفه كردن استعدادهاست جالب توجه است چون صرفاً يك ادعا است و سئوال كنندة محترم بايستي دليلي بر صحت مدعاي خود بياورند اما پاسخي كه مي توان در رد اين ادعا ارائه داد حداقل اين است كه يك مقايسه اي بين وضعيت امروز جامعه با گذشته داشته باشند در تمامي زمينه ها جمهوري اسلامي زمينة بروز استعدادها و شكوفائي آنها را فراهم كرده است. كشوري كه قبل از پيروزي انقلاب وحتي پس از پيروزي انقلاب حتي در شهرستانها و مراكز استان از پزشكهاي عمومي هندي و پاكستاني و...براي تأمين كادر پزشكي بيمارستانها استفاده مي كرد امروز در دورترين روستاها از پزشكان ايراني استفاده كرده و حتي مشكل ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان اين رشته را دارد و به مركزي قابل اعتبار براي عملهاي جراحي مهم در سطح منطقه تبديل شده است. كشوري كه حتي آسفالت جاده هايش را بايستي ايتاليايي ها و يا كشورهاي خارجي ديگر انجام مي دادند امروز به لحاظ فن آوري توسط مهندسين خود بزرگترين اتوبهانهاي كشور، خطوط راه آهن، شهرهاي بزرگ، پالايشگاهها و نيروگاههاي برق و...را توسط متخصصان داخلي خود به بهره برداري مي رساند و كشوري كه در ابتداي جنگ حتي براي سيم خاردار ، گلوله آرپي جي خود محتاج خارج بود امروز به حدي از خودكفائي رسيده است كه موشكهاي شهاب3 آن خواب را از چشم صهيونيستها ربوده است و امروز در علوم هسته اي به جايگاهي رسيده است كه اين توانايي به عنوان يك عامل مهم اختلاف بين ايران و قدرتهاي اتمي بويژه آمريكا شده است وهمه اين پيشرفتها در شرايطي صورت گرفته است كه هميشه در معرض تهاجم خارجي و محاصره اقتصادي و فشارهاي گوناگون داخلي و خارجي از سوي آمريكا و نوكران منطقه ايش بوده ايم. در سال 71تورگرت اوزال رئيس جمهور وقت تركيه در يك مؤسسه تحقيقاتي درآمريكا در پاسخ به سؤالي پيرامون خطر صدور انقلاب ايران به تركيه مطلب جالبي را در رد اين خطر بيان كرد كه قابل توجه است او گفت : در سال 56 ايران سالانه 25 ميليارد دلار درآمد نفتي و حدود 35 ميليون جمعيت داشت، امروز كه من (تورگرت اوزال) با شما صحبت مي كنم ايران 5/12 ميليارد دلار درآمد نفتي و حدود شصت ميليون جمعيت دارد يعني درآمدش نصفوجمعيتش دو برابر شده است مضاف بر اينكه از جنگي فارغ شده است كه به ادعاي ايران هزار ميليارد دلار خسارت و به ادعاي سازمان ملل صد ميليارد خسارت وارد شده و امروز دشمنان بزرگي چون آمريكا و اسرائيل دارد كه قبل از انقلاب حامي ايران بودند با اين وضيعت كه ايران دارد نمي تواند خطري براي تركيه داشته باشد به لحاظ صدور انقلاب، اگر چه پيروزي اسلامگرايان در سالهاي بعد در تركيه با طل بودن اين تحليل را ثابت كرد اما صحبت وي از اين جهت قابل توجه است كه اگر منصفانه قضاوت كنيم كشوري كه امروز با حدود هفتاد ميليون جمعيت و درآمد نفتي حدود 17 ميلياد دلار (با توجه به تورم جهاني كه ارزش دلار با 25 سال قبل بسيار متفاوت است و پايين تر آمده است) همة اين پيشرفتها درعلم و صنعت و كشاورزي و...ناشي از بروز استعدادها و كمك گرفتن ازآنها در ادارة كشور بوده است اگر چه بايد پذيرفت كه به علل مختلف فرهنگي واقتصادي و بعضاً تصميمات غلط مديريتي مشكلاتي پيش آمده است كه بهتر از اين مي شد از استعدادها استفاده كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.