-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38870 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا قرآن كريم، در سورة توبه با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شروع نكرده است، آيا به اين دليل است كه خداوند توبهكاران را دوست ندارد، پس چرا امامان معصوم: ما را به توبه سفارش كردهاند؟

نيامدن بسم اللّه الرحمن الرحيم، در ابتداي سوره توبه به اين علت نيست كه نام اين سوره توبه است، بلكه قرآن كريم، در آيات فراواني به توبه سفارش كرده و بندگان توبه كار خود را دوست دارد: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ َبِينَ;(بقره،222) خداوند توبه كنندگان را دوست دارد.

بلكه عدهاي از مفسران معتقدند كه بهتر است سوره توبه را به سوره انفال ملحق كنيم و جزئي از آن بدانيم.( الميزان، ج 7، ص 146، نشر اعلمي. ) با اين فرض، چون سوره توبه، سوره مستقلي نيست، با بسم الله شروع نشده است.( مجمعالبيان، علامه طبرسي، ج 5، ص 4، نشر ناصر خسرو تهران. ) ولي مفسّراني كه سورة توبه را سورة مستقلّي ميدانند، معتقدند بسم الله آيه رحمت است; ولي سورة توبه براي اعلان بيزاري از مشركان و برداشتن امنيّت آنان نازل شده است، و از آنجا كه اعلان انزجار، نفرت و مرگ بر مشركان با رحمت سازگاري ندارد، در ابتداي اين سورة قرآن، بسم الله ذكر نشده است. در حديثي از حضرت عليبه اين دليل اشاره شده است.( مجمعالبيان، همان. )

و با توجه به اين كه تنها آنچه خداوند به پيامبراكرم نازل فرموده در قرآن آمده و از طرفي، هنگام نزول سورة توبه، بسمالله نازل نشده پس اين سوره در قرآن بدون بسمالله آمده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.