-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3890 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره نشانه هاي ظهور، چگونگي قيام و زندگاني ودوران بعد از ظهور كتابهايي كه بتوان درك كرد معرفي كنيد.

دركتاب حديث روايت شده ـ به سه نوع تقسيم مي كنند :

اول : نشانه هائي كه از انحرافات به وجود آمده دركشورهاي اسلامي وغير اسلامي سخن مي گويد، اين علائم نشانه هائي نيستند كه مقارن ظهور حضرت مهدي عجل ا...تعالي فرجه الشريفباشند، بلكه ممكن است دهها سال قبل ازظهور حضرتش بوجودآيند.

دوم : نشانه هائي كه سالياني اندك، قبل ازظهور حضرت اتفاق مي افتند ونزديك قيام آن بزرگوارند، اما دليل برخروج امامعليه السلام درهمان سال نمي باشند، بلكه ازانواع پيشگوئيهايي از حوادث آينده اند كه درقرنهايي پس از زمان صدور آن احاديث،صورت واقع به خود گرفته اند.

سوم : نشانه هائي كه درسال ظهور يا سال قبل ازظهور رخ مي دهد :

نوع سوم نيز خود به دو گونه تقسيم مي شود : الف ـ نشانه هاي غير حتمي : يعني نشانه هائي كه ممكن است واقع شوند ويا واقع نشوند نظير :كم رنگ شدن ارزشها،پيروي ازنابخردان، رخت بربستن عفت عمومي، زن سالاري، رواج كفر والحاد وبي ديني،...وبسياري فجايع ديگر كه با عبارات گوناگون درروايات پيشوايان ما ذكر شده است.1

ب ـ نشانه هاي حتمي : كه قابل شك وترديد نيست وحتماً اتفاق خواهد افتاد. نظير : خروج سفياني، خروج سيد حسني،نداي آسماني، نزول عيسي مسيحعلي نبينا وآله عليه السلام واقتداي او به حضرت مهديعجل ا...تعالي فرجه الشريف2

لازم به يادآوري است كه روايات علائم ظهور، متأسفانه مصون از تحريف نمانده، به ويژه توسط حكومت هاي استبدادي كه ازظهوردادگستر جهان درهراسند، في المثل دردوران خلفاي بني اميه وبني عباس، افرادي به عنوان مهدي برعليه دستگاه

ازظهوردادگستر جهان درهراسند، في المثل دردوران خلفاي بني اميه وبني عباس، افرادي به عنوان مهدي برعليه دستگاه

رر حاكمه وقت قيام ونهضت مي نمودند وبدان وسيله عدهاي را بردور خويش جمع مي كردند، خلفاي وقت چون مي ديدند اصل احاديث مهدي، قابل انكار نيست، لذا حيلة ديگري انديشيدند تا بدان وسيله مردم را منصرف سازندوكار نهضت علويين را مختل نمايند، بدان سبب، علائم محال را جعل كردند تا مردم درانظار آن علائم بنشينند ودعوت علويين را اجابت نكنند.3

درباره چگونگي قيام وزندگي ودوران پس ازقيام، كتابهاي متعددي به نگارش درآمده است و همانگونه كه خود شما خواسته ايد تعدادي ازآثار فوق را كه به لحاظ نگارش روان وساده است ذيلاً معرفي مي نماييم وشما مي توانيد با مراجعه به اين كتابها ميزان آگاهي ودانش خود را نسبت به آقا افزايش دهيد :

1. خورشيد مغرب، محمد رضاحكيمي

2. دادگستر جهان، آيت ا...ابراهيم اميني

3. دولت مهدي، سيرت مهدي عج

4. حقوق فراموش شده امام زمانعج، آيت ا...كريمي جهرمي

5. امام مهديعج اميد ملتها، حسن موسي الصفار،ترجمه محمد علي مجيديان

6. شرح زندگاني امام مهديعج،دانشگاه آزاد اسلامي

7. نشانه هاي ظهور او، مرحوم حاج شيخ محمد خادمي شيرازي

8. مسأله انتظار، آيت ا...ناصر مكارم شيرازي

9. درانتظار امام، عبدالهادي الفضلي،ترجمه محمد امين

10. اسرار وفوايد وجود حضرت ولي عصرعج درزمان غيبت، سيد اسماعيل رسول زاده

11. دراوج تنهايي، عليرضا نعمتي

12. نشاني ازامام غايب عليه السلام، دكتر محمد مهدي ركني

13. انديشه ها درانتظار، مركز فرهنگي امام مهديعج

14. امام مهديعج وآينده زندگي، مهدي حكيمي

15. آينده بشريت از نظر مكتب ما، مرحوم آيت ا...طالقاني.(1) رجوع شود به روضه كافي،ص36ـ42، بحارالانوار، ج52،ص254،منتهي الآمال زندگي امام دوازدهمع ص106 ـ 107

(2) سايت اينترنتي شيعه

(3) دادگستر جهان،ابراهيم امينيحفظه ا...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.