-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3896 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

من خيلي چشمانم درد مي كند ضعيف نيست ولي خيلي درد مي كند خصوصاً درآفتاب وقتي هستم فكر مي كنم كه ديگر چشمهايم كور است هر چي به پدر ومادرم مي گويم اصلاً باور نمي كنند مي گويند تو داري دروغ مي گويي حالا من ماندم كه چطوري به آنها بفهمانم كه باور كنند؟سؤال شما اين گونه برميآيد كه پدر ومادر شما نسبت به شما دچار ترديد وشك هستند والبته شك وترديد آنها بي مورد نيست. شما خودتان در يكي از سؤالات مطرح كرده ايد كه دوست پسري داشته كه بسيار به او علاقه مند بوده به حدي كه از درس خواندن باز مانده ايد واحتمالاً از خواب وخوراك و....طبيعتاً اين عشق آتشين رفتار شما را در خانه تحت تأثير قرار داده و والدين را نگران ساخته است و وقتي شما مطرح مي كنيد كه درآفتاب چشمانتان بيشتر درد مي گيرد آنها احتمالاً اين گونه برداشت مي كنند كه شما دنبال بهانه براي استفاده از عينك آفتابي هستيد تا با استفاده از آن به اصطلاح پُز بدهيد و...

نجمه خانم پدر ومادر خير وسعادت فرزندشان را مي خواهند واگر گاهي احساس مي كنيد شما را درك نمي كنند بايد رفتار خودتان را مرور وبررسي كنيد وببينيد آيا رفتاري كه آنان را دچار ترديد وشك و بدبيني كند از شما سرنزده است. مسلم بدانيد هيچ پدر و مادري حاضر نيست خاري در پاي فرزندش فرو رود چه رسد به اين كه از درد چشم به تنگ آيد.

لذا ابتدا توصيه مي كنيم با تجديد رفتار و ابراز محبت و...به آنان وانمود كنيد كه قصد ديگري جز درمان چشم خودتان نداريد. ممكن است پدر ومادر شما بدليل مسايل وتنگناهاي مالي از پذيرش حرف شما سرباز مي زنند واحساس مي كنند درمان چشم شماهزينه سنگين دارد و... اگر نتوانستيد با تغيير رفتار ومحبت و...نظر والدين خودتان را تغيير دهيد بهتر است مسأله را با يكي از معلماني كه با او صميمي هستيد وبه او اعتماد وعلاقه داريد يا مدير ومعاون آموزشگاه ويا بستگان واقوام وخويشان ودوستان خانوادگي تان سسمطرح كنيد تا از طريق آنها مشكل به والدين شما منتقل شود.

اگر برايتان مقدور بود با معرفي آموزشگاه ويا اگر دفترچه بيمه داريد مي توانيد بدون والدين به پرشك متخصص مراجعه كنيد و ببينيد مشكل چيست؟ بي خوابي، حساسيت و...ممكن است درمان آن خيلي هم هزينه نداشته باشد.

به هر حال اگر نتوانستيد برمشكل خودتان غلبه كنيد به مؤسسه مراجعه فرماييد كارشناسان ما آمادگي دارند براي رفع اين مشكل شما دختر نوجوان و عزيز چاره جويي ومساعدت نمايند. سلامتي وموفقيت وكاميابي شمارا در فراگيري وكسب دانش وبينش واخلاص وتقوا از درگاه احديت مسألت مي نماييم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.