-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38973 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا سورة فاتحة الكتاب از طرف بنده است، نه خدا؟ و به همين دليل اهل سنت پس از خواندن آن سوره آمين ميگويند.

سورة فاتحة الكتاب همانند ديگر سورههاي قرآن كريم از جانب خداوند بر پيامبر9 نازل شده است; ولي اين سوره از ويژگيهاي برجستهاي برخوردار است; مانند: اساس قرآن است، برترين سورة قرآن است، خداوند در آية 87 حجر آن را در برابر تمام قرآن قرار داده است، نماز بدون آن نماز نيست (نماز بدون آن باطل است) و...

يكي از ويژگيهاي اين سوره اين است كه خداوند در آن از زبان بندگان سخن ميگويد و به بندگان ميآموزد كه با پروردگارشان چگونه سخن بگويند. از اينرو در نماز ـ كه سخن گفتن بنده با خدا است ـ بايد سورة حمد خوانده شود.

اين سوره از جانب خدا نازل شده است، ولي خداوند به زبان بندگان سخن گفته و شيوة مناجات و سخن گفتن با خود را به ما ياد داده است.

در حديثي از پيامبر9 ميخوانيم كه خداوند متعال فرموده است: من سورة حمد را ميان خود و بندهام تقسيم كردم، نيمي از آن براي من و نيمي از آن براي بندة من ا ست و بندة من حق دارد هرچه را ميخواهد از من بخواهد...(عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، ج 1، ص 300، انتشارات جهان.)

در اين حديثِ مفصل، چگونگي تقسيم سورة ميان خدا و بنده توضيح داده شده است.(جهت آگاهي از آن ر.ك: ترجمة تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ج 1، ص 47، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.)

اهل سنت نيز اگر در مكتب اهل بيت عصمت و طهارت تربيت يافته بودند ميدانستند كه اگر خواستههاي خود را از زبان خداي خود بشنوند و خداوند را به خاطر اين مرحمت ستايش كنند، پسنديدهتر است تا آن كه خود گوينده باشند و براي خواسته هايشان آمين بگويند.

چنان كه امام صادقبه يكي از اصحاب ميفرمايد: اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قرأتها فقل أنت الحمد للّه ربّ العالمين و لاتقل آمين; هنگامي كه پشت سر امام جماعت ايستادهاي و او سورة حمد ميخواند و آن را به اتمام رسانيد بگو: الحمد للّه ربّ العالمين ولي آمين نگو(وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي; ج 6، ص 67 و 68، آل البيت:) امام صادقگفتن آمين بعد از ولاالضّالّين را از يهود و نصاري ميداند.

افزون بر آن چه گذشت تكليف ما در نماز خواندن سورة قرآن و قرآنيت آيات ميباشد و حتي (به قول برخي از فقهأ) اگر آيات به قصد دعا، خوانده شوند، نماز باطل است،(ر.ك: وسائل الشيعه، همان / التهذيب، شيخ طوسي; ج 2، ص 75، دارالكتب الاسلامية، تهران / توضيح المسائل، حضرت امام خميني; ص 155، مسأله 1130، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.) و اگر هنگام قرائت سورة حمد در نماز قصد دعا نمايد، نمازش باطل است.

از طرفي، احاديثي كه اهل تسنن براي جواز آمين گفتن به آن تمسك ميكنند، جعلي و ساختگي ميباشد و راوي آن (ابوهريره) به اعتراف و اقرار بزرگان اهل تسنن (خليفه دوم)، انسان دروغگويي بوده است; چنانكه عمر بن خطاب بر ضد ابوهريره شهادت داد كه او دشمن خدا و مسلمانان است و او را خيانتكار دانسته و او را ده هزار دينار جريمه و ملزم به پرداخت آن كرد و او را از حاكميت بحرين كنار گذاشت.(ر.ك: منتهي المطلب، علامه حلي، ج 1، ص 281، ناشر حاج احمد، تبريز.)

روايت مذكور (غيرمعتبر بودن ابوهريره) در منابع اهل تسنن نيز آمده است.(طبقات الكبري، محمد بن سعد، ج 4، ص 335، دار صادر، بيروت.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.