-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38978 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند براي هر پيامبري، معجزهاي متفاوت قرار داده است؟

هر پيامبري، بايد داراي معجزه باشدو يكي از نشانههاي درستي و راستي نبوت پيامبران الهي، قدرت بر معجزه است، چون همة مردم، به راحتي گفتار پيامبران را نميپذيرند; از اين رو طلب معجزه ميكنند تا از درستي گفتار او مطمئن شوند، لكن معجزة هر پيامبري به اقتضاي شرايط زمان و مكان بوده، در هر زمان كه علم و يا امري رايج بوده، پيامبر آن زمان نيز در همان جهت معجزهاي آورده است، براي اين كه مردم زودتر حقيقت را درك كنند، به ويژه كساني كه در آن علم و فن، مهارتي دارند; براي مثال در زمان حضرت موسيغ چون سحر و جادوگري رواج فراوان داشت، بزرگترين معجزة آن حضرت اين بود كه عصايش به صورت اژدها در ميآمد; بديهي است وقتي مردم بفهمند فردي قدرت دارد سحر همة ساحران زبردست را باطل كند و عصاي او به صورت اژدهايي بزرگ درآيد و همة ابزار و آلات ساحران را در كام خود فرو برد، و دوباره، با اشارة دست به صورت نخست در آيد، به حقانيّت او پي ميبرند; از اين رو، خود ساحران كه به خوبي از تمام فنون و رموز سحر، باخبر بودند، وقتي اين صحنه را ديدند، يقين پيدا كردند كه اين مسئله به طور حتم سحر نيست، بلكه يك معجزة بزرگ الهي است; اين جا بود كه همه به سجده افتادند. قرآن ميفرمايد: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَـَجِدِين # قَالُوَّاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَـَـلَمِين;(شعرأ،46ـ47) ساحران همگي فوراً به سجده افتادند، گفتند: ما به پروردگار عالميان ايمان آورديم.

البته معجزة حضرت موسيغ به عصا و يد و بيضا منحصر نبود. قرآن مجيد نُه معجزه براي آن حضرت ثابت كرده كه در آيه 12 سوره نمل، به اين جهت اشاره شده است.

در زمان حضرت عيسيغ چون علم طب، رونق و رواج فراواني داشت، بزرگترين معجزة آن حضرت اين بود كه كور مادرزاد را بينا ميكرد، يا مرده را زنده مينمود. قرآن به چندين معجزه براي حضرت عيسيغ اشاره فرموده است: أَنِّيَّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْ ?‹َةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الاْ ?َكْمَهَ وَالاْ ?َبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَيَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم;(آلعمران،49) من از گِل چيزي به شكل پرنده ميسازم; سپس در آن ميدمم به فرمان خدا، پرندهاي ميگردد. و به اذن خدا كور مادرزاد و مبتلايان به برص ]پيسي[ را بهبودي ميبخشم; و مردگان را به اذن خدا زنده ميكنم، و از آن چه ميخوريد و در خانههاي خود ذخيره ميكنيد، به شما خبر ميدهم.

بديهي است، هر اندازه كه علم پزشكي پيشرفت كند، بر انجام اين امور توانايي ندارد; از اين رو، اگر كسي مقداري عقل و انديشة خود را به كار اندازد، حق راتشخيص ميدهد و دست از عناد و سركشي بر ميدارد.

در زمان پيامبر اكرمچون فصاحت و بلاغت رواج فراواني داشت، شعرايي مانند حسان بن ثابت، اِمرء القيس و... اشعار فصيح و بليغ ميسرودند، خداوند، بزرگترين معجزة آن حضرت را قرآن مجيد قرار داد كه اگر همه فصيحان جهان جمع شوند، نميتوانند يك سوره مانند آن را بياورند; البته قرآن از جهتهاي فراواني معجزه است كه فصاحت و بلاغت، تنها يك بُعد آن است; قرآن، معجزة جاويد پيامبر اكرماست و معجزة هيچ يك از پيامبران، جاويدان نشده و اين بدان علت است كه دين اسلام، جاودان و خاتم اديان است; از اين رو، معجزه پيغمبر آن هم بايد هميشگي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.