-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38979 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً مرا نسبت به شناخت حضرت امام رضا7 و نوع زندگي و راه و روش زندگاني آن حضرت، آشنا كنيد.

حضرت ابوالحسن علي بن موسيملقب به رضا امام هشتم از پيشوايان دوازده گانه و دهمين معصوم از چهارده معصوم: است.

آن حضرتدر تاريخ 148 هجري قمري در يازدهم ماه ذيالقعده در مدينه متولد شد و در سال 203 هجري قمري آخر ماه صفر به شهادت رسيدند.

كنية آن حضرت ابوالحسن بود و مشهورترين لقب ايشان رضا است.(ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 49، ص 2ـ10، مؤسسة الوفأ، بيروت.)

نام پدر آن حضرت، امام موسي كاظمو مادرش حضرت نجمه بود.

از آن جا كه آن حضرت پسنديده خدا در آسمان و مورد خشنودي رسول خدا6 و پيشوايان معصوم: در زمين بوده و دوستان و دشمنان به اتفاق از او خشنود و راضي بودند، او را رضا ميگويند.

آن حضرت از زمان شهادت پدرش، حضرت امام موسي بن جعفر7 در رجب سال 183، تا سال 203 هجري قمري به مدت بيست سال امامت كرد و در سن 35 سالگي به امامت رسيد.

امام رضا7 در سال 203'û ق آخر صفر و در سن 55 سالگي به وسيلة زهري كه مأمون عباسي در خراسان به آن حضرت داد به شهادت رسيد.

مرقد مطهر آن حضرت در مشهد مقدس زيارتگاه عاشقان آن امام همام است.

ده سال از امامت آن حضرت هم زمان با دورة زمامداري هارون بود و پنج سال باامين و در پنج سال آخر نيز با خلافت مأمون كه از پسران هارون بودند، هم زمان بود.

امام هشتم، در هر يك از اين سه دوره تا آنجا كه قدرت و امكان داشت، در بيداري مردم و توجه دادن آنان به اصول و حقايق تلاش ميكرد. مأمون عباسي براي محدود نمودن فعاليتهاي حضرت رضا و كاستن از موقعيت معنوي او و اتهام دنياطلبي به او پيشنهاد ولايت عهدي را به امام رضا7 كرد و آن حضرت نيز از روي اكراه و اجبار و بنابر شرايطي درخواست او را پذيرفت آن حضرت در توجيه كار خود ميفرمايد: خدا ميداند كه من از قبول اين امر كراهت داشتم ولي در وضعي قرار گرفتم كه ميان قبول ولايتعهدي يا قتل يكي را بايد ميپذيرفتم.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: حيات فكري و سياسي امامان شيعه، جلد 2، رسول جعفريان، سازمان تبليغات اسلامي.)

آن حضرت نيز مانند ساير پيشوايان معصوم: سرشار از فضائل معنوي، علمي، اخلاقي و... بود.

يكي از شاگردان آن حضرت ميگويد: روزي به ديدار امام رضا7 رفتم، از من پرسيد: يا علي! چه كسي از نظر زندگي بهترين مردم است؟ گفتم: اي سرور و آقاي من، شما داناتريد، بعد فرمود: يا علي! كسي كه امور زندگي ديگران را از طريق امور زندگي خويش نيكو ميگرداند، سپس ادامه داد ميداني چه كسي از نظر زندگي از همه مردم بدتر است؟ گفتم: شما داناتريد. فرمود: كسي كه ديگران از زندگي او بهرهاي ندارند.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 49، ص 2ـ326، مؤسسة الوفأ، بيروت.)

در پايان چند حديث گرانبها را از آن حضرت نقل ميكنيم:

امام رضا7 ميفرمايد: هر كس به خاطر خداوند برادري را به دست آورد، خانهاي در بهشت به دست آورده است. و آن حضرتباز ميفرمايد: بخل آبرو را بر باد ميدهد.(ر.ك: ميزان الحكمة، محمد محمدي ري شهري، ترجمه: حميد رضا شيخي، ج 1، ص 69 و 443، انتشارات دارالحديث، قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.