-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38999 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا پيامبر گرامي اسلامحضرت عليرا در محل غدير خم به جانشيني برگزيد و مثلاً عرفات كه تعداد بيشتري حاضر بودند، اين كار را انجام نداد؟ آيا در قرآن در اين باره اشاره شده است؟

ابلاغ جانشيني حضرت علييكي از دشوارترين و مهمترين مأموريتهاي الهي بر دوش پيامبر گرامي اسلامبود. اهميت اين پيام به خوبي از آية 67 مائده كه در اين باره است، پيداست: يَـََّأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَـَفِرِينَ ;(مائده،67) اي پيامبر! آنچه از سوي خدا بر تو نازل شده است، كاملاً ]به مردم[ برسان و اگر نرساني رسالت او را انجام ندادهاي...

پيامبراكرمبا بهره برداري از اصول روانشناسي، مردم را براي توجه كامل به پيام مهم آسماني خويش آماده كرد و با جداسازي اين واقعة مهم از مراسم حج و مستقل نمودن آن، اهميت آن را به خوبي نمايان ساخت. مردم پس از پايان يافتن مراسم حج و در راه مراجعت به وطن، با مسئله غيرعادي و مهم روبه رو شدند. توقف در هواي گرم منطقة غديرخم كه در چند كيلومتري جحفه است، و بازگشتن آنها كه جلوتر رفته بودند و رسيدن آنها كه در عقب كاروان ميآمدند، همه از اهميت مسئله خبر ميداد. پيامبرگرامي اسلامبا ايجاد چنين مقدماتي جريان امامت عليرا باز گفت و خطبة غرايي خواند. البته اين تنها بخشي از حكمتهاي انتخاب جايگاه غديرخم براي اعلان جانشيني حضرت بود.

پس از پايان مراسم غديرخم، مردم كه جمعيت آنها بسيار زياد بود، متفرق شدند و هر يك به سوي كاشانة خويش رفتند و بلافاصله پراكنده شدن پس از مراسم، فرصت هر گونه تحركي را از منافقان گرفت; چرا كه با هيچ نقشهاي ديگر نميتوانستند ذهن مردم را مشوب كنند و به بيراهه بكشند، هرچند از نظر اقدام عملي موفق شدند به خواستههاي شوم خود برسند، ولي نتوانستند حقيقت را بپوشانند، لذا ميبينيم در گذر تاريخ، جريان غدير خم از صد و ده صحابي كه در جمع صدهزار نفري غدير خم حاضر بودند، روايت شده است.(ر.ك: فروغ ابديت، آيت الله جعفر سبحاني، ج 2، ص 477، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ج هفتم، قم، 1371.) اين خود ميتواند حكمت ديگري براي انتخاب مكان غدير خم به شمار آيد.

مرحوم علامه اميني واقعه غدير را به تفصيل در يازده جلد باز گفته است. ايشان در كتاب گرانسنگ الغدير حديث غدير خم را از صد و ده صحابي، هشتاد وچهار تابعي (كساني كه صحابه پيامبر9 را ديدهاند) و سيصد و شصت دانشمند و مؤلف معروف اسلامي (شيعه و سني) نقل كرده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.