-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39006 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر وليّ فقيه تا چه اندازه مانند پيامبر9 و حضرت علياست و چه مقدار در حوزة عناوين ثانوي و احكام متغيّر، ميتواند اعمال نظر كند؟ لطفاً منابع پاسخ را بيان فرماييد.

حكومت، از ضروريترين نيازهاي هر جامعه، محسوب ميشود تا جايي كه اگر بنابر دلايلي، حكومت صالح وجود نداشته باشد، وجود حكومت بد، از هرج و مرج و بي قانوني بهتر است و اين مهم، يك نكته عقلي مسلّم است كه اميرالمؤمنيننيز بدان اشاره فرموده است: لابدّ للناس من امير برّ أو فاجر;(نهج البلاغه، فيض الاسلام، خ 125.) مردم چه خوب، چه بد، به ناچار بايد امير و حاكم داشته باشند.

حال كه حكومت يك مطلب ضروري و عقلي است، اين پرسش مطرح ميشود كه چه كسي ميتواند بر ديگران حكومت كند؟ از ديدگاه دين اصل اين است كه هيچ فردي بر ديگري، ولايت نداشته باشد و هيچ انساني حق حكومت بر ديگران را ندارد، مگر عدهاي خاص كه از سوي خداوند نصب ميشوند.

اين اصل فقهي، با كلام مولي اميرالمؤمنين نيز تأييد ميشود كه فرمود: لاتكن عبد غيرك و قدجعلك الله حراً;(نهج البلاغه، ص 929.) بندة ديگري نباش، زيرا خدا تو را آزاد آفريده است.

خداي متعال، چون آفرينندة انسان است، بر او ولايت دارد و در ادامة ولايت الهي، رسول داراي ولايت ميشود و مؤمنان وظيفه دارند كه از خدا و رسول، پيروي كنند و در ادامه، جريان زلال ولايت، به اولي الامر و امامان معصومميرسد; اين مطلبي است كه قرآن مجيد بيان ميفرمايد: يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّاْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْ ئَمْرِ مِنكُمْ;(نسأ، 59.) اي كساني كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الامر را.

خدا و رسول و اولي الامر، بر مردم ولايت دارند; اين كه منظور از اولي الامر كيانند; بين مفسّران بحث شد است و به طور معمول آن را بر معصومان حمل كردهاند، بدين دليل كه آية شريف، اطاعت اولي الامر را به نحو مطلق واجب كرده است و اگر اولي الامر، معصوم نباشند، احتمال و امكان اين كه به خلاف، امر كنند، وجود دارد و دراين صورت تضاد پيش ميآيد.(تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ج 4، ص 389، جامعة مدرسين.)

اما برخي دانشمندان عقيده دارند كه اولي الامر، اعمّ از امامان معصوم: است و واليان صالح و عادل را نيز در بر ميگيرد و بر اين اساس، اطاعت واليان عادل نيز به حكم اين آية قرآن، واجب است. آيت الله اشرفي اصفهاني در اين باره ميگويد: اولي الامر تنها ائمه نيستند; فقهاي جامع الشرايط هم جزء اين اولي الامرند كه خداوند امر كرده است به اين كه بايد از آنها اطاعت كرد، اطاعت كردن در امور دين و سياست و در امور مملكت...(روزنامه جمهوري اسلامي، 29 / 7 / 69.)

طبق حكم عقل و بر اساس روايات ما، در عصر غيبت امام معصوم، فقيهان چنان كه در فتوا دادن و قضاوت كردن، نايبان او هستند، در ولايتامر و حاكميت جامعه هم از او نيابت دارند. اصل ولايت فقيه، مطلب مسلّم و انكارناپذير در فقه شيعه و بلكه در فقه اسلامي است و چنان كه مرحوم صاحب جواهر گفته است، كسي كه در ولايت فقها تشكيك كند، مزّه فقه را نچشيده و رمز كلمات امامان معصوم را نفهميده است.(ولايت فقيه، آيت الله آذري قمي، ص 63.)

آن چه محل بحث و گفت و گو است، قلمرو و محدودة ولايت فقيه است كه آيا قلمرو آن، همان قلمرو ولايت معصوم است يا محدودتر ميباشد؟ در اين بخش، فقهاي ما دو گونه فتوا دادهاند; برخي ولايت فقها را به امور حسبه محدود نمودهاند و در كارهاي حكومتي براي فقيه، ولايتي نميشناسند كه معمولاً شيخ انصاري و آخوند خراساني و مرحوم نائيني را در اين گروه معرّفي ميكنند،(شيخ انصاري، مكاسب، ج 2، ص 33، انتشارات خاقاني.) ولي با تأمّل در كتابهاي اين فقها نيز روشن ميشود اين عالمان در مقام فتوا، به ولايت فقيه تمايلي پيدا كردهاند، چنان كه شيخ انصاري، در كتاب خمس اطلاق و عموم ولايت فقيه را مطرح ميكند و آن تشكيكها فقط در حوزة نظري مطرح است.(همان، ص 79.)

حضرت امام خميني; از جمله فقيهاني است كه قلمرو ولايت فقيه را عامّ و گسترده ميداند و تمام اختياران حكومتي كه پيامبر و ائمه داشتهاند را براي فقيهان ثابت دانسته و ميفرمايد: اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرمبيش از حضرت امير بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير7 بيش از فقيه است، باطل و غلط است.(ولايت فقيه، امام خميني;، ص 64 به نقل از ولايت فقيه در حكمت صالحان، صالحي نجف آبادي، ص 209، مؤسسة رسا.پ) ولايتي كه براي پيغمبر اكرمو ائمه 7 ميباشد، براي فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هيچ مشكلي نيست.(همان، ص 71.)

معمولاً در ذهن منتقدان اين تئوري، اين اشكال مطرح است كه امامان معصوم، چون عصمت دارند، ولايت آنها مطلق است و ميدانيم فقيه اين ويژگي را دارا نيست، اين نكته در كتابهاي ولايت فقيه بحث شده و به طور خلاصه بايد گفت كه ائمه هم در به كارگيري ولايت خود از افراد عادي استفاده ميكردند كه آنها نه تنها اشتباه ميكردند كه گاهي اوقات مرتكب گناه هم ميشدند. بله، معصوم در صورت خطاي آنها جبران ميكرد كه در مورد فقيه هم چون فرض عدالت او مطرح است، در صورت خطا و يا گناه، جبرانميكند.(ولايت فقيه در حكومت صالحان، صالحي نجف آبادي، ص 26، رسا / دراسات في ولاية الفقيه، منتظري، ج 1، ص 389.)

بر اين اساس كه فقها مانند ائمه معصوم: داراي ولايت عامّند و قلمرو ولايتشان محدود نيست، اجراي قوانين اوليّه و ثانويه، فرقي نميكند و هر دو در حوزه ولايتشان قرار ميگيرد، گرچه تبيين احكام ثانويهاي كه ملاكشان به نظر حاكم وابسته است، تنها در حوزة اختيارات ولي فقيه قرار ميگيرد و احكام حكومتي، فقط در صلاحيت ولي فقيه است.(همان، ص 221.)

توضيح اين نكته لازم است كه حكم حكومتي ولي فقيه، در عرض حكم كتاب و سنت، قرار نميگيرد بلكه در طول آن هاست! احكام شرع مطهر، به دو بخش اولي و ثانوي تقسيم ميشود. احكام حكومتي، اجراي همان احكام و قوانين است و در واقع اجراي قانون در رتبه پس از قانون قرار دارد. احكام حكومتي كه در حوزة اختيارات ولي فقيه است، به دو قسم كلي و جزيي و هر كدام نيز به اولي و ثانوي تقسيم ميگردد.

مثال جزئي: وجوب جهاد در برابر دشمنان، جزء عناوين اوّلي است كه ولي فقيه در اجراي آن، يك سري قوانين جزئي وضع ميكند، از قبيل: صلح و فرمان جنگ و... يا تعيين قيمت براي دفع ضرر; لاضرر از عناوين ثانوي است و ولي فقيه در اجراي آن، احكام جزئي وضع كرده است.

مثال كلي: وجوب حفظ نظام كه از عناوين اوّلي است، براي اجراي آن به طور مثال، قوانين راهنمايي وضع شود.(درس خارج فقه قضا، آيت الله ناصر مكارم شيرازي، 14 / 10 / 73، جزوه بحث ايشان.)

خلاصه اين كه ولي فقيه، صلاحيّت صدور حكم حكومتي را دارد كه به عناوين ثانوي نيز محدود نميباشد.

دركنار اين همه، نكات بالا، ناظر به مباحث نظري بود اما در جامعه ايران، قانون اساسي مبناي نظم و زندگي اجتماعي است كه تمام مردم اعمّ از شيعه و ديگر فرقهها بدان ملتزم و پاي بنداند و نه تنها مخالفين نظري ولايت فقيه كه حتي كساني كه شيعه نيستند نيز در عمل بايد به آن پاي بند باشند، گرچه در حوزه نظري آن را نپذيرند و التزام عملي به ولايت فقيه، از علايم زندگي مدني در ايران است. قانون اساسي در اصلهاي مختلفي از جمله اصل 57 ولايت مطلقه فقيه را مطرح و تصريح ميكند كه قواي جمهوري اسلامي زير نظر ولايت مطلقه امر بايد اداره شوند.

جهت آگاهي بيشتر ميتوانيد به كتب ولايت فقيه امام خميني;، ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي و ديگران مراجعه فرماييد.

مطالب اين پاسخ بيشتر نقل به معنا از كتب زير است:

1. دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ج 1;

2. ولايت فقيه حكومت صالحان، صالحي نجف آبادي;

3. ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، احمد آذري قمي;

4. ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، جوادي آملي;

5. مكاسب شيخ انصاري;

6. عوائد الايام نراقي، عائد 51;

7. جواهر الكلام، نجفي، ج 21، امر به معروف.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.